Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie.

- Sandra Perreijn, et al
ISBN-10 903582394X ISBN-13 9789035823945
1528 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie. Auteur: Sandra Perreijn Jan Hendriks ISBN: 9789035823945

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag

 • welke 3  toegepaste disciplines maken onderdeel uit:
  Klinische en gezondheid   
  Arbeid en organisatie 
  onderwijs
 • Wie wees erop dat term ‘klinisch’ gemakkelijk foute indruk kan wekken
  Roelf J. Takens (1984)
 • 1.1 Inleiding

 • Omschrijving vakgebied klinische psychologie 
  1.1 Klinische psychologie is een subdiscipline binnen de psychologie (Ned. hoogleraar Duijker, 1959)
  5 Basis disciplines:
  1. Psychologische functieleer (waarnemen, denken, geheugen, etc.)
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer of sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
   
   
  3 Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische psychologie (evt. in combinatie met gezondheidspsychologie)
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie
 • 1.2 Het terrein van de klinische psychologie

 • Waarom is kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang voor klinisch psychologen
  Kennis van de basisdisciplines is van belang om 'abnormale 'gedragingen, gedachten en gevoelens te kunnen verklaren tegen de achtergrond van normale processen.

  Kennis van de  'normale'psychologische functie (waarnemen, denken en geheugen) van de 'normale 'ontwikkeling. van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie is nodig om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen. 
 • 1.3 Aspecten v abnormaal gedrag

 • Bij abnormaliteit doen welke aspecten zich minimaal 1x voor?
  7 aspecten van Seligman
  1. persoonlijk lijden
  2. de (dis)functionaliteit van gedrag
  3. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. onvoorspelbaarheid en controleverlies
      a. gedrag is ontremd (regels werken niet meer)
      b. oorzaak/aanleiding van gedrag niet te achterhalen
  5. opvallend en onconventioneel gedrag
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg    brengt(observer discomfort), wijkt af van ongeschreven/impliciete regels(restregels)
  7. overtreden morele normen
 • Wat is een fout-positieve diagnose?
  gedragingen/belevingen worden ten onrechte opgevat als een symptoom van psychopathologie (toverij/hekserij   , culturele verschillen in in tonen van emoties, lichaamstaal en initiatief)
 • 1.4.1 Het statistisch model

 • Wat is een statistisch model?
  beantwoord het vraagstuk over de grens tussen normaal en abnormaal gedrag. Uitgangspunt is dat menselijke eigenschappen min of meer normaal verdeeld zijn.
  Abnormaliteit is bij extreem lage of hoge scores.

  1.Waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal?
  Hoe ongewoon moet gedrag zijn om het abnormaal te kunnen noemen?
  2.Sommige stoornissen (vormen van psychopathologie) zijn zeer uitzonderlijk,zoals gender-identiteitsstoornis.
  3.Geen onderscheid tussen stat. afwijkingen met individueel lijden of zonder indiv. lijden.
  Vele , statistische, uitzonderlijke, gedragingen of eigenschappen zijn helemaal niet pathologisch.
 • 1.4.2 Medische- of ziektemodel

 • Op grond waarvan geven mensen de stempel psychiatrisch patiënt?
  1. psychiatrische symptomen
  2. sociale vaardigheids tekorten
  3. fysieke verschijning
  4. psychiatrische diagnosen 
 • 1.4.3 Leer- of onderwijsmodel

 • Kenmerken leer- onderwijsmodel
  leraar/leerling
  uitgangssituatie: persoonlijk probleem
  leerdoel bepalen (geen diagnose)
  vaardigheids tekorten
  (geen stoornissen)
  uitvoering onderwijsprogramma (geen therapie) m.b.v. kennis en vaardigheden

  Voordeel:
  minder stigmatisering
  meer eigen verantwoordelijkheid
  verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid aanwezig
 • 1.5 Slotbeschouwing

 • Welke term gebruiken aanhangers van het leer- of onderwijsodel om de problematiek aan te duiden van mensen die 'aanspreekbaar'zijn voor hun eigen doen en laten? 
  Levensproblemen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

De volgende onderwerpen worden behandeld in bovenstaande samenvatting