Samenvatting: Klinische Psychologie 1 : Persoonlijkheidstheorieën En Psychopathologie. | 9789035823945 | Sandra Perreijn, et al

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Klinische psychologie 1 : persoonlijkheidstheorieën en psychopathologie. | 9789035823945 | [auteur: Sandra Perreijn ; red.: Jan Hendriks].

 • 1 Over klinische psychologie en abnormaal gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • welke 3  toegepaste disciplines maken onderdeel uit:

  Klinische en gezondheid   
  Arbeid en organisatie 
  onderwijs
 • Wie wees erop dat term ‘klinisch’ gemakkelijk foute indruk kan wekken

  Roelf J. Takens (1984)
 • 1.1 Inleiding

 • Omschrijving vakgebied klinische psychologie 

  1.1 Klinische psychologie is een subdiscipline binnen de psychologie (Ned. hoogleraar Duijker, 1959)
  5 Basis disciplines:
  1. Psychologische functieleer (waarnemen, denken, geheugen, etc.)
  2. Ontwikkelingspsychologie
  3. Gedragsleer of sociale psychologie
  4. Persoonlijkheidspsychologie
  5. Methodenleer
   
   
  3 Toepassingsgerichte disciplines:
  1. Klinische psychologie (evt. in combinatie met gezondheidspsychologie)
  2. Arbeids- en organisatiepsychologie
  3. Onderwijspsychologie
 • 1.2 Het terrein van de klinische psychologie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom is kennis van de basisdisciplines binnen de psychologie van belang voor klinisch psychologen

  Kennis van de basisdisciplines is van belang om 'abnormale 'gedragingen, gedachten en gevoelens te kunnen verklaren tegen de achtergrond van normale processen.

  Kennis van de  'normale'psychologische functie (waarnemen, denken en geheugen) van de 'normale 'ontwikkeling. van de sociale psychologie en de persoonlijkheidspsychologie is nodig om afwijkingen van de norm te kunnen vaststellen en begrijpen. 
 • 1.3 Aspecten v abnormaal gedrag

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Bij abnormaliteit doen welke aspecten zich minimaal 1x voor?7 aspecten van Seligman

  1. persoonlijk lijden
  2. de (dis)functionaliteit van gedrag
  3. irrationeel en onbegrijpelijk gedrag
  4. onvoorspelbaarheid en controleverlies
      a. gedrag is ontremd (regels werken niet meer)
      b. oorzaak/aanleiding van gedrag niet te achterhalen
  5. opvallend en onconventioneel gedrag
  6. gedrag dat een ongemakkelijk gevoel bij anderen te weeg    brengt(observer discomfort), wijkt af van ongeschreven/impliciete regels(restregels)
  7. overtreden morele normen
 • Wat is een fout-positieve diagnose?

  gedragingen/belevingen worden ten onrechte opgevat als een symptoom van psychopathologie (toverij/hekserij   , culturele verschillen in in tonen van emoties, lichaamstaal en initiatief)
 • 1.4.1 Het statistisch model

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een statistisch model?

  beantwoord het vraagstuk over de grens tussen normaal en abnormaal gedrag. Uitgangspunt is dat menselijke eigenschappen min of meer normaal verdeeld zijn.
  Abnormaliteit is bij extreem lage of hoge scores.

  1.Waar ligt de grens tussen normaal en abnormaal?
  Hoe ongewoon moet gedrag zijn om het abnormaal te kunnen noemen?
  2.Sommige stoornissen (vormen van psychopathologie) zijn zeer uitzonderlijk,zoals gender-identiteitsstoornis.
  3.Geen onderscheid tussen stat. afwijkingen met individueel lijden of zonder indiv. lijden.
  Vele , statistische, uitzonderlijke, gedragingen of eigenschappen zijn helemaal niet pathologisch.
 • 1.4.2 Medische- of ziektemodel

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Op grond waarvan geven mensen de stempel psychiatrisch patiënt?

  1. psychiatrische symptomen
  2. sociale vaardigheids tekorten
  3. fysieke verschijning
  4. psychiatrische diagnosen 
 • 1.4.3 Leer- of onderwijsmodel

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Kenmerken leer- onderwijsmodel

  leraar/leerling
  uitgangssituatie: persoonlijk probleem
  leerdoel bepalen (geen diagnose)
  vaardigheids tekorten
  (geen stoornissen)
  uitvoering onderwijsprogramma (geen therapie) m.b.v. kennis en vaardigheden

  Voordeel:
  minder stigmatisering
  meer eigen verantwoordelijkheid
  verantwoordelijkheid en aanspreekbaarheid aanwezig
 • 1.5 Slotbeschouwing

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke term gebruiken aanhangers van het leer- of onderwijsodel om de problematiek aan te duiden van mensen die 'aanspreekbaar'zijn voor hun eigen doen en laten? 

  Levensproblemen. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Klinische Psychologie 1 : Persoonlijkheidstheorieën En Psychopathologie.