Samenvatting klinische psychologie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting klinische psychologie

- ellin simon
ISBN-10 9001881475 ISBN-13 9789001881474
1789 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - klinische psychologie Auteur: ellin simon ISBN: 9789001881474

 • 1 psychodiagnostiek

 • Wat is de kern van psychodiagnostisch onderzoek en welke instrumenten heeft een psycholoog tot zijn beschikking om om de klachten van de patiënt te onderzoeken en te structureren?
  De kern van de psychodiagnostiek is de integratie van de 3 ondergenoemde bronnen om antwoorden op de onderzoeksvragen te krijgen; factoren in de persoon, in het gedrag en in de omgeving worden daarbij in samenhang beschouwd.
  instrumenten:

  1. Onderzoeksgesprekken
  2. (gedrags)observaties
  3. psychologische tests en vragenlijsten.
 • Welke instrumenten hebben psychologen tot hun beschikking om erachter te komen hoe het komt dat een client, in de huidige situatie, klachten ervaart? (SdS)
  • Onderzoeksgesprekken
  • Gedragsobservaties
  • Psychologische tests en vragenlijsten
 • Wat is de kern van psychodiagnostiek
  De integratie van de instrumenten om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen. Tussen de factoren van de persoon en het gedrag in de omgeving word een samenhang beschouwd
 • 1.1 de rol van psychodiagnostiek

 • Meestal leveren het onderzoekgesprek en de (gedrags)observaties al voldoende informatie op om op basis daarvan een behandeling te starten. 
  Soms is echter aanvullend onderzoek nodig.
  Waarom zou dit nodig kunnen zijn?
  *om de context en de achtergrond van de klachten beter te kunnen plaatsen
  *om de juiste behandeling of ondersteuning te indiceren (bv als klachten diffuser enminder grijpbaar zijn en het beloop meer sluimerend en geleidelijk is geweest )
 • Wat is het principe van het stepped-care-model?
  Afhankelijk van de ernst en de hardnekkigheid van de klachten kan worden gekozen voor een meer uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek. 
  Bijvoorbeeld: Het lijkt in de intake dat problemen toe te schrijven aan intelligentie, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidskenmerken of cognitief disfunctioneren.   
 • Is het altijd noodzakelijk om testen af te nemen wanneer er psychodiagnostiek wordt gedaan?
  Nee. Vaak leveren het onderzoeksgesprek en de (gedrags)observaties al voldoende informatie op om op basis daarvan een behandeling te starten.
 • Is het altijd noodzakelijk om een testonderzoek dmv vragenlijsten of andere instrumenten toe te passen? Zo nee, wanneer dan wel?
  Nee, veelal leveren onderzoeksgesprekken en observaties al voldoende informatie op om een behandeling te starten. Verder testonderzoek is nodig wanneer klachten diffuser en minder grijpbaar zijn.
 • Wanneer zijn aanvullende testen bij psychodiagnostiek noodzakelijk?
  Indien de klachten diffuser (vaag) en minder grijpbaar zijn en waarbij het beloop veel geleidelijker en sluimerend is geweest. Hierin wordt het principe van stepped-care-model gevolgd. Dit wil zeggen afhankelijk van de ernst en hardnekkigheid van de klachten.
 • Wat is het stepped-care-model?
  Binnen het stepped-care-model wordt de uitgebreidheid van het psychodiagnostisch onderzoek bepaald aan de hand van de hardnekkigheid van de klachten.
 • wanneer kan het in de specialistische ggz zinvol zijn om uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek te doen?
  #wanneer tijdens de intake de indruk bestaat dat de problematiek grotendeels toe te schrijven is aan intelligentie, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidskenmerken of cognitief (dis)functioneren

  #wanneer iemand al meerdere (psychologische) behandelingen heeft gehad zonder het gewenste resultaat. Er moet dan onderzocht worden of er factoren zijn in de intelligentie, het cognitief functioneren of persoonlijkheid die de eerdere behandeling hebben ondermijnd.

  #wanneer iemand gebaat lijkt bij een langer durende en/of intensievere behandeling vanwege persoonlijkheidsproblematiek die in het contact tijdens de behandeling zichtbaar is geworden. Het psych onderzoek kan dan de keuze onderbouwen en adviezen genereren voor de verdere invulling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag