Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Kwalitatieve Data-Analyse De Samenvatting

Vak
- Kwalitatieve data-analyse
- Vincent Donche Lieke Lochten Bea Mertens
- 2021 - 2022
- Universiteit van Antwerpen
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
78 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 78 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Kwalitatieve Data-Analyse de samenvatting

 • 1 Een terugblik: kwalitatief vs kwantitatief onderzoek

 • Wat is het verschil tussen een kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
  Bij een kwalitatief onderzoek is het doel van de onderzoeker om informatie te verkrijgen om betekenis te geven aan een bepaald fenomeen. De werkwijze is inductief (versterk vanuit data om theorie te ontwikkelen), waarin vooral diepgaande informatie wordt verzameld. Data is niet cijfermatig

  Kwantitatief onderzoek heeft als doel het veralgemenen van opvattingen -> deze generaliseren en patronen voorspellen. De theorie wordt bv getoetst in praktijk en de werkwijze is deductief (vertrek vanuit de theorie). Er wordt vooral brede informatie verzameld. Data is numeriek
 • Hoe wordt data geanalyseerd in een kwalitatief onderzoek?
  - Lezen
  - Coderen
  - Analyseren
  - Interpreteren 

  Wij werken met Nvivo
 • 2 Het semi-gestructureerd nterview

 • Wat zij volgens de literatuur van Cannell & Kahn (Cohen) de voorwaarden om iets een interview te noemen?
  - Er is een transactie tussen informatie zoeken en geven;
  - Er is een directe verbale interactie tussen twee personen.
  - De interviewer knoopt deze interactie aan met een specifiek doel voor ogen, namelijk onderzoeksrelevante informatie verkrijgen. 
  hierin is dat
  - Inhoud is toegespitst op en wordt gespecificeerd door onderzoeksdoelen, voorspelling of verklaring.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een interview als onderzoekstechniek?
  Voordelen:
  - Interviewer kan vragen van de respondent beantwoorden met betrekking tot het doel van het interview of bij onduidelijkheden;
  - Het tempo van het gesprek kan worden aangepast (op basis van respondent);
  - Mogelijkheid tot diepgang
  - De responserate is hoger door meer directe betrokkenheid van de respondent (dus motivatie is hoger)
  - Meer geschikt voor open vragen
  - Meer geschikt voor diepgaande vragen (opvangen emoties, non verbaal e.d.)

  Nadelen:
  - Tijdsintensief
  - Gevoelig voor subjectiviteit (opvattingen interviewer, invloed rol interviewer)
  - Soms ongemakkelijk/ ongepast
  - Anonimiteit is lastiger
  - Er kan vermoeidheid optreden bij de respondent
 • Wat zijn de doelen voor dataverzameling middels een interview?
  Informatierijke data verzamelen (onderzoeksvraag is meestal beschrijvend of beginnend verklarend)
  Hypotheses ontdekken vanuit de data 
  Registreren via audio/ video/ op papier

  Let op: vaak icm een andere onderzoekstechniek om validiteit te verhogen
 • Welke twee benaderingen zijn er in het voeren van interview?
  Mijnwerker:
  - Vertrekt met een concreet doel voor ogen en houdt hieraan vast
  - Wil informatie blootleggen - eerder controlerend 

  Reiziger:   
  - Gaat op verkenning tov het doel samen met de respondent
  - Weet vooraf niet waar te komen
 • 2.1 Soorten interviews

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke sorteringen kent een interview? Sorteringen op basis van..
  Aan de hand van het type respondent: biografisch, individueel of focusgroep

  Aan de hand van de structurering van het interview: open, semi-gestructureerd, hardop denkprotocol (zeer gestructureerd)
 • Wat is het verschil in doelstelling van een gestructureerd vs ongestructureerd interview?
  Afhankelijk van je onderzoeksvragen en doelen ga je na wat het meest passend is qua techniek. 

  Het doel van een gestructureerd interview is met name cijfers genereren en kennis vergaren. Om deze kennis te vergaren worden vragen geformuleerd die vereiste kennis op leveren.

  Het doel van een ongestructureerd interview is met name om gevoelens en opvattingen te bevragen. Om deze kennis te vergaren vertrouwen onderzoekers erop dat respondenten hen die kennis verschaffen.  

  Ofwel -> 
  vergelijkbare gegevens = meer gestandaardiseerd en kwantitatief interview
  uniek informatie= meer open, ongestructureerd en kwalitatief interview
 • Wanneer is het nuttig om met een focusgroep te werken?
  Oriëntatie over bepaalde thema's
  Input voor latere survey's / interviews vanuit deze gegevens
  Opstellen van hypotheses 
  Verzamelen gegevens bij subgroepen van de populatie
  etc
 • Wat is belangrijk wanneer je een focusgroepinterview doet?
  - Gebruik meerdere onderzoekstechnieken om data te verzamelen bv nadien 1 op 1 interviews;
  - Denk na over de hoeveelheid focusgroepen
  - Denk na over de grootte van de groep (4-12) en de samenstelling van de groep (beste vreemde van elkaar)
  - Houdt een marge aan van 20% aan extra respondenten mocht iemand niet komen op dagen
  - Steekproeftrekking -> zeer belangrijk dat je hier goed naar kijkt. Elke deelnemer moet drager zijn van het vereiste kenmerk groep= homogeen.
LET OP!!! Er zijn slechts 78 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart