Samenvatting: Leerboek Hrm | Frits Kluijtmans

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Leerboek HRM | Frits Kluijtmans

 • 1 Human Resource Management: samenhang en context

  Dit is een preview. Er zijn 106 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de voorwaarden voor/aspecten van een arbeidsrelatie?

  Ruilrelatie, onderschikkingsrelatie, samenwerkingsrelatie
 • Welke theorieën over persoonlijkheid zijn er?

  Biologische benadering: erfelijkheid
  Behavioristische benadering: stimuli bepalen je persoonlijkheid/gedrag
  Cognitieve benadering: actief wezen, interne processen. Door observeren
  Psychodynamische benadering: ID, EGO, SUPEREGO. Freud.
  Humanistische benadering: zelf en ideale zelf. Rogers.
 • Wat is HRM en welke aspecten?

  HRM is het onderdeel van een management dat gericht is op het reguleren van arbeidsrelaties, zodat deze productief, evenwichtig en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
 • Welke trends/ontwikkelingen zijn er in de psychologie?

  1. Introspectie. Personen beschrijven eigen gevoel en emotie. Subjectief
  2. Behaviorisme. Klassiek + operant conditioneren. Reactief en actief gedrag.
  3. Cognitieve psychologie. Interne processen, actieve informatieverwerker. Leren gaat van gecontroleerd naar automtatisch.
  4. Neuropsychologie, Interne fysiologische processen.
  5. Van zuiver naar toegepast. Meer veldonderzoek. Empirische wetenschap.
 • Wat is operationeel HRM?

  Het deel van HRM dat betrekking heeft op het dagelijks aansturen van het werknemersgedrag.
 • Noem 3 niveaus over de sturing van arbeid

  1. Operationeel hrm
  2. strategische regulering
  3. Organisatorisch/tactisch HR beleid
 • Wat is organisatorisch of tactisch HRM?

  De beslissingen over de wijze waarop de strategische doelen nagestreefd kunnen worden.
 • Welke begrippen zijn belangrijk bij operant conditioneren?

  - Positieve beloning, negatieve beloning, straffen en uitdoven.
  - Voorwaarden: een persoon  moet verschillende gedragingen vertonen en een persoon moet tegen corrigeren kunnen, en dat gedrag niet altijd beloond wordt.
  - Bij operant conditioneren moeten er eerst gedragingen optreden, daarna kunnen deze gedragingen bijgeschaafd worden door het toepassen van de consequenties.
  - Is verwant aan ABC principe.

 • Leg uit wat er met Operationeel HRM wordt bedoeld en welk cyclus hoort er bij?

  Bij operationeel HRM moeten arbeidsrelaties op het laagste niveau goed gemanaged worden.
  - HR-cyclus
  - Directe gedragsregulering: medewerkers worden direct aangestuurd door een leidinggevende
  - Human Capital Management: zoveel mogelijk uit je medewerkers willen halen en bereid hierin te investeren. 
  - Gaat dus over een korte termijn
  - HRM is gericht op aantrekken en benutten van medewerkers.
 • Wat is het politieke aspect op HRM?

  Hoe worden de lusten en de lasten verdeeld? Is dat politiek correct?

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Leerboek Hrm