Samenvatting: Leerboek Inleiding Letterkunde

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Leerboek Inleiding Letterkunde

 • 1 Middeleeuwen en rederijkers

 • 1.1.1 De "Middeleeuwen" - wanneer was dat

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom waren de 3 gebeurtenissen voor het einde van de ME van zo'n groot belang?

  De gebeurtenissen waren juist op internationaal niveau van groot belang.
  1. Gutenberg schiep de mogelijkheid om snel en in grote hoeveelheden boeken te produceren en dus ideeen te verspreiden.
  2. Luther deed een aanval op de katholieke kerk die haar op haar grondvesten deed wankelen. Het leidde uiteindelijk tot de splitsing van de kerk in een katholieke en protestantse belijdenis.
  3. Columbus had bewezen dat de wereld groter was dan gedacht. Het oude wereldbeeld moest grondig herzien worden.
 • 1.1.2 Maatschappelijke orde

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Van oudsher kent Europa verschillen tussen maatschappelijke groepen: de standen. Door wie waren deze standen gecreëerd en welke consequentie had dat?

  Men ging ervan uit dat deze maatschappelijke orde ooit door God gecreëerd was.
  Dit betekende dat het weliswaar mogelijk was om binnen een stand meer status te verwerven of te verliezen, maar echt wisselen van stand was zeer moeilijk, want dat ging tegen Gods wil in.
 • Welke drie standen kende de ME-maatschappij?

  De ME-maatschappij kende drie standen:
  1. De geestelijkheid of clerus: deze stond bovenaan omdat zijn leden, de clerici, moesten zorgen voor het zielenheil van de mensen.
  2. De adel: deze bezat de wereldlijke macht. Edellieden waren niet alleen bekwaam in politieke zaken, maar ook in krijgskunst. Zij heersten over hun grondbezit: hoe meer grond, hoe meer invloed.
  3. De boeren: ongeveer 90% van de bevolking. Boeren waren bijna doorgaans ongeletterd. Boer bleef men een leven lang: verandering van stand is zo goed als uitgesloten.
 • *Geef aan in hoeverre het ‘verhaal’ achter deze afbeelding overeenkomt met de idee dat de maatschappelijke orde van God gewild is.

  God heeft bepaald wie de macht heeft en wie tot welke stand behoort. Ook daarop heeft de mens dus geen invloed. Hij moet ondergaan wat God en het lot voor hem hebben bedacht.
 • 1.1.3 Literatuur in de middeleeuwse Nederlanden

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke ontwikkeling maakte het Nederlands door in woord en geschrift?

  1. Oudnederlands: tot ca. 1200
  2. Middelnederlands: ca. 1200-ca. 1500
  3. Vroegnieuwnederlands: ca. 1500-1700
 • 1.1.4 Middeleeuwse boeken

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • *Waarom werd er veel geld en tijd besteed aan het produceren van een handgeschreven boek?

  Het produceren was kostbaar, omdat de koper bepaalde hoe het boek eruit moest zien en hij er talrijke keuzemogelijkheden voor had: de kwaliteit van het perkament, de omvang van de teksten, de versiering met verschillende kleuren inkt, met miniaturen en/of bladgoud, de aard van de band enzovoort kon hij zelf bepalen, afhankelijk van zijn beurs. Het kon dus zeer duur of zeer goedkoop worden.
 • 1.2.1 De oudste Nederlandse teksten

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Het begin van de Nederlandse literatuur was een probatio pennae uit de late 11e eeuw. Om welke tekst gaat het en waar is deze tekst gevonden?

  De tekst is gevonden in de Bodleian Library te Oxford door Kenneth Sisam in 1932.
  De tekst luidt:
  "Hebban olla vogala nestas hagunnan,
  hinase hic enda thu.
  Wat unbidan we nu?

  Zijn alle vogels nesten begonnen,
  behalve ik en jij.
  Waar wachten we nog op?

 • Wat is een probatio pennae?

  Een probatio pennae is een pennenproef: een kort tekstje waarmee de schrijver voor hij echt begon te schrijven, uitprobeerde of de veer wel goed gespitst was en zuiver schreef.
 • 1.2.2 Veldeke - dichter van het Maas-Rijngebied

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • De interesse in Nederland en Duitsland voor Veldeke is dus verdeeld. Waar liggen de interesses?

  • In Nederland: de Servaeslegende, een beschrijving van het leven de heilige Servaes, de beschermheilige van Maastricht. In opdracht van Agnes, gravin Van Loon.
  • In Duitsland: de Eneasroman, een ridderroman over de ondergang van Troje en de Trojaanse held Eneas die aan de Griekse belegeraars weet te ontkomen en die uiteindelijk Rome zal stichten.
 • Veldeke, vermoedelijk een man van lage adel met een geestelijke opleiding, schreef in opdracht van vorsten. Waarom?

  Dichters konden in die tijd met het schrijven niet in hun levensonderhoud voorzien. Zij waren aangewezen op de financiële ondersteuning die mecenassen hen konden bieden. Vaak werd aan dichters kost en logies aangeboden om hen zodoende voldoende tijd te bieden om aan vertalingen te kunnen werken.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Leerboek Inleiding Letterkunde