Anticonceptie in de eenentwintigste eeuw

11 belangrijke vragen over Anticonceptie in de eenentwintigste eeuw

Wat zijn de uitdagingen in de wereld van anticonceptie?

Het gebruik is gestegen en de leeftijd is verspreider geworden.

 • Weinig onderzoek voor jonge vrouwen en oudere vrouwen
 • Weinig onderzoek voor obese mensen of mensen die biatrische chirurgie ondergingen.
 • De stipheid van gebruik is gedaald bij gebruikersgestuurde methoden zijn gedaald, er wordt dus minder aan de methode van gebruik gehouden.
 • Het continue gebruik is gedaald, mede door de economische barrieres en de angst voor bijwerkingen bij jonge vrouwen.
Rapporteer

Welke bronnen zijn bij jongeren het meest populair om voorlichting te krijgen over anticonceptie?

Bronnen die vaak worden genoemd zijn de huisarts en de ouders. Verder wordt er zeer veel gebruikgemaakt van online voorlichting via websites als:
 • Rutgers;
 • Anticonceptie-online;
 • Sense.
Rapporteer

Welke vormen van anticonceptie zijn er in de groepen: user-based - snel omkeerbaar, lange termijn - snel omkeerbare, parenterale progestagenen, postcoïtale anticonceptie en definitieve methoden?

User-based, snel omkeerbaar:
 • NFP, coïtus interruptus, barrière methoden (condoom)
 • Hormonale: oestrogenen (de pil, pleister, ring) en progestaneen alleen (pil)


Langer termijn, snel omkeerbaar: koper IUCD, progestageen-alleen IUCD, progestageen implanon.

Parenterale progestagenen: prikpil


Post-coïtus anticonceptie: toediening hoge dosis progestageen, eenmalige toediening progesteronreceptorblokkeerder, plaatsing koperbevattende IUCD.

Definitief: laparoscopische tubaligatie of hysteroscopische tubaocclusie bij de vrouw, vasectomie bij de man.
Rapporteer

Noem twee factoren die ervoor hebben gezorgd dat de toegang tot de huisarts voor voorlichting over anticonceptie aanzienlijk is verbeterd.

De toegang naar de huisarts als voorlichtingsbron is aanzienlijk verbeterd door:
 • Het gynaecologisch onderzoek wordt in Nederland niet gezien als voorwaarde om de pil voor te schrijven;
 • Huisartsen mogen zonder de ouders in te lichten anticonceptie voorschrijven aan minderjarigen.
Rapporteer

Wat is Pearl-index, perfect use-PI en typical use-PI, efficacy en effectiveness?

PI = aantal concepties dat op optreedt per honderd vrouwen- of blootstellingsjaren.
 • Het aantal conceptie dat optreedt bij 100 seksueel actieve vrouwen die gedurende 12 maanden/13 cycli alleen deze methoden gebruik


Perfect use = efficacy: voor commercialisatie, bij dus de 'perfect gebruikers'.
Typical use = effectiveness: gebruik in de praktijk - ligt hoger dan perfect use.
Rapporteer

Vergelijk de West-Europese situatie met betrekking tot ongewenste zwangerschappen met de internationale cijfers. Hoe doen Nederland en België het?

Van de 16 grootste subregio's in de wereld zien we dat het aantal abortussen per 1000 vrouwen lager is in Noord-Amerika (17 per 1000), dan in West-Europa (18 per 1000). Dit betekent dat in vergelijking met voorgaande cijfers het aantal abortussen in West-Europa, en dus in Nederland en België, is toegenomen met 5 punten (van 13 naar 18), terwijl het aantal in Noord-Amerika is gedaald.
Rapporteer

Benoem de verschillende LARC-methoden (langdurige anticonceptie) zoals de IUCD (Cu-IUCD en de LNg-IUCD en de subderminaal implantaat. Wat zijn hun PI-index waarden?

LARC-methoden:
 • Cu-IUCD, koperspiraal
  • 5-10 jaar
  • Ontstekingsreactie in de baarmoeder > toxisch milieu.
  • Typical PI <1
   • Dus <1:100 vrouwen wordt na 12 maanden zwanger ondanks gebruik van anticonceptie
 • LNg-IUCD: levonorgstrel = progesteron
  • 5 jaar
  • Toxisch effect
  • Het baarmoederslijm wordt taai en moeilijk doorgankelijk
  • Endometrium heel dun
  • Bij de meerderheid (60-95%) treed er wel follikelrijping en eisprong op.
  • Typical PI 0.5
In het eerste jaar minder betrouwbaar vanwege de kans dat het uitvalt.
 • Implanon
  • 3-5 jaar
  • Chronische prostageenvrijgave, remmen van LH piek, remmen ovulatie
  • Het baarmoederslijm wordt taai en moeilijk doorgankelijk
  • Endometrium heel dun
  • Ongeveer zelfde typical PI waarde als de koper- en de mirenaspiraal


Voordeel alle LARC-methoden: overgewicht/obesitas hebben geen invloed op de betrouwbaarheid.
Rapporteer

Wat is de prikpil, wat bevat het, wat is de PI-index?

Prikpil: bevat progestagenen.
 • Perfect PI-index = <0.5, typical PI-index = 6.
 • Dit komt door de verlaagde persistence (continuïteit)
 • Remt FSH en LH, is hooggedoseerd.
 • Wordt om de drie maanden gegeven, in de eerste 5 dagen van de cyclus.
Rapporteer

Hoe ziet de definitieve methode bij de vrouw eruit? (intervalsterilisatie - laparoscopische/hysteroscopische), tubaligatie - pomeroytechnieken?

Intervalsterilisatie:
 • Laparoscopische: via de buik
  • Algehele narcose
  • Filshieclip
  • Ring over een eileiderlus > necrotiseert > splitst uiteen
 • Hysteroscopische: via de vagina en uterus
  • Veer ingebracht > nieuw weefselvorming > blokkade van de eileider
 • Sectio > tubaligatie
  • Eileiderlus wordt afgebonden en het eileidertraject wordt onderbroken
  • PI is 0.5
Rapporteer

Hoe ziet de definitieve methode van de man eruit?

Vasectomie: onderbreken van de eileiders.
 • Veiligste anticonceptiemethode 
Rapporteer

Wat zijn de voorwaarde voor een definitieve methode bij paren?

 • Gezamelijk vraag: samen en afzonderlijk beslissing.
 • Kinderwens moet realistisch zijn bevredigd, kijkend naar de draagkracht
 • Afzien van een nieuwe kinderwens, in deze relatie in alle denkbare situaties
 • LARC methode wordt voorgesteld
 • Op jonge leeftijd, tijdens of net na de zwangerschap: extra voorzichtig behandelen
 • Relatieproblemen of psychiatrische aandoeningen zijn een 'red flag'.
 • Degenen die de OK ondergaat moet geïnformeerde toestemming verlenen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart