Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

5 belangrijke vragen over Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Noem voorbeelden van interventie voor preventie van grensoverschrijdend gedrag

- Preventie effectmanagment instrument (PREFFI)
- Intervention mapping

Daarnaast zijn er voor bepaalde groepen richtlijnen ontwikkeld zoals:
- Richtlijn effectieve interventies LVB (licht verstandelijke beperking)
Rapporteer

Welke 5 programmakenmerken voor jongeren werken effectief

1. Programma moet bestaan uit minstens 4 sessies
2. Spreiding en herhaling in de tijd tussen de sessies is van belang 
3. Effectiever bij zowel verbale kennisoverdracht EN voorbeeldsituaties tonen d.m.v. video's etc.
4. Effectiever als er naast kennisoverdracht ook met gedrag wordt geoefend
5. Betrokkenheid van belangrijke anderen (o.a. ouders & leerkrachten) is van belang.
Rapporteer

Welk programma is effectief voor jongeren?

- Lang leve de liefde voor de onderbouw

En is als enige 'bewezen effectief' en kreeg het predicaat: effectief volgens goede aanwijzingen.

Effectief volgens goede aanwijzingen wilt zeggen: effectiviteit is aangetoond met 2 studies met redelijke bewijskracht waarvan er 1 in NL is uitgevoerd.
Rapporteer

Welke programma's voldoen niet aan het criterium: minstens goed onderbouwd?

- programma's voor preventie van gedwongen prostitutie
- Rots en water
- Wijzer in liefde (jonge asielzoekers)
Rapporteer

Door welke onderdelen van programmaonderdelen wordt preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld bewerkstelligd?

1. Beinvloeding vd houding van jongeren
2. Versterken vd weerbaarheid tegen groepsdruk en sociale normen
3. Op positieve manier contact leren maken
4. Leren herkennen van eigen grenzen en deze leren duidelijk maken.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart