Ontwikkeling van evidence-based preventieprogramma

9 belangrijke vragen over Ontwikkeling van evidence-based preventieprogramma

Er zijn 3 verschillende soorten factoren in het ASE model, welke zijn dit?

Onveranderbare factoren: sekse, culturele achtergrond, opleidingsniveau en negatieve jeugdervaringen.

Beïnvloedbare factoren: bevorderen eigen effectiviteit,  positief beïnvloeden attitudes en sociale steun.

Beschermende factoren: zelfregulatie, emotie-regulatie, copingvaardigheden, motivatie en prosociale netwerken.
Rapporteer

Wat is de belangrijkste achtergrondfactor met verhoogd risico op plegen van seksueel geweld?

De sekse. Jongens en mannen plegen 2 tot 4x zo vaak seksueel geweld als vrouwen.

Er wordt daarnaast meer seksueel/relationeel geweld gevonden bij jongeren uit een negatief gezinsklimaat, jongeren die getuigen zijn van HG en mannen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt.

In situaties van spanning en stress proberen zij gevoelens van onmacht te compenseren door seksueel agressief gedrag, waarbij ze kortstondig gevoelens van macht en controle ervaren.
Rapporteer

Wat is de grootste achtergrondfactor/ risicofactor voor slachtofferschap van seksueel geweld?

De sekse en vervolgens leeftijd. Vrouwen en meisjes zijn vaker slachtoffer dan jongens en mannen. En daarbij zijn jonge vrouwen vaker slachtoffer dan oudere vrouwen.

Andere risicofactoren zijn het opgroeien in negatieve gezinsomstandigheden, jongeren in streng gelovige gezinnen, laag opgeleid en als je eerder slachtoffer bent geweest van seksueel geweld.

Uit internationaal oz blijkt dat ook unistudenten een verhoogde kans lopen.
Rapporteer

Wat zijn relationele factoren voor het plegen van seksueel geweld?

Groepsdruk met name wanneer er ondersteunende attitudes en gedrag tav seksueel geweld bestaan.

Daarnaast is er een verband tussen kenmerken en kwaliteiten van een partnerrelatie. Vaker in niet serieuze relaties, waar conflicten worden vermeden en als er controlerend gedrag is.
Rapporteer

Wat zijn de relationele factoren voor slachtofferschap van seksueel geweld?

Meestal is de dader een bekende. Vrouwen zijn bij bekende minder op hun hoede en minder geneigd om weerstand te bieden. Daarnaast zijn jongeren die gevoelig zijn voor afwijzing vaker slachtoffer van seksueel geweld.
Rapporteer

Wat zijn de individuele factoren voor het plegen van seksueel geweld?

Wanneer iemand geloofd in verkrachtingsmythes, negatieve attitude heeft tav vrouwen en meisjes, traditionele opvattingen heeft over genderrollen en een ondersteunende attitude heeft t.a.v. seksueel geweld.

Daarnaast kunnen negatieve communicatievaardigheden een risicofactor zijn. Andere risicofactoren hebben te maken met voorkeuren t.a.v. partnerkeuze en seksuele situaties.
- jongeren die vaker seks hebben met verschillende parnters, die vroeg beginnen met seks en jongeren die seks hebben gehad in ruil voor geld o.i.d. plegen vaker seksueel geweld.

Een andere belangrijke factor is gebrek aan zelfregulatie bij seksueel gedrag.

! Empathie is een beschermende factor
Rapporteer

Wat zijn de individuele factoren voor het slachtofferschap van seksueel geweld.

Vaker komt bij slachtoffers voor dat zij geringere seksuele communicatievaardigheden en onduidelijke communicatie van wensen en grenzen hebben.

Ook een negatief seksueel zelfbeeld vergroot het risico op het meemaken van seksueel geweld evenals het hebben van seks wegens niet-seksuele motieven (seks om relatie goed te houden etc.)

Tot slot kunnen genderstereotiepe opvattingen en dubbele seksueel moraal het risico verhogen.
Rapporteer

Wat is risicogedrag t.a.v. seksueel geweld?

Het hebben van veel sekspartners, vroeg beginnen met seks en seks in ruil voor spullen/geld.

Daarnaast speelt vaak alcohol een rol.
Rapporteer

Lopen mensen met een beperking extra risico op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Ja zij lopen extra risico hierop en op het meemaken van seksueel geweld. Dit komt mogelijk doordat zij vaker afhankelijk zijn van anderen.

Daarnaast hebben mensen met gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen meer kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag (Loverboys).
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart