Parafilieën en parafiele stoornissen - Theoretische visies

4 belangrijke vragen over Parafilieën en parafiele stoornissen - Theoretische visies

Wat zijn de theoretische visies op parafilieen?

Pathologische theorie: heeft als uitgangspunt dat een parafilie een stoornis is.
Normaliteitsttheorie: parafilie is een normale variatie van het seksueel verlangen.
Rapporteer

Hoe is het verloop geweest op parafilieen?

Het pathologische gezichtspunt is velen jaren dominant geweest. Vanaf de jaren 70 werd o.a. homoseksualiteit en BDSM steeds meer genormaliseerd.

Echter is onderzoek naar de etiologie van parafilie schaars en mogelijke verklaringen daarvoor zijn:
- laatste kwartaal vd 20e eeuw de invloed van het strafwet op denken over 'afwijkend' seksueel gedrag tot meer aandacht voor controle over dit afwijkend gedrag heeft gebracht.
- met de komst van normaliteitstheorie is er minder aandacht voor het theoretisch onderzoek omdat het sterk geassocieerd is met voorkomen/genezen van parafilie.
- Niet valide verklaringen voor het ontwikkelen en functioneren van parafilie/parafiele stoornissen.
Rapporteer

Wat is een erotic target disorder/ erotic target identitity disorder?

Dit is het atypische/foute object waarop het sekuseel verlangen is gericht de eigen voorstelling van zichzelf als die andere persoon is.

- Autogynefilie: man voelt zich seksueel aangetrokken tot zichzelf als verbeelde vrouw.
- Autopedofilie: seksuele opwinding bij de gedachte een kind te zijn.    
- Male chronophilias: seksuele dimensie waartoe een persoon zich aangetrokken voelt (gender, leeftijd, gericht op zichzelf/ander, levende/niet-levende objecten, mensen/dieren en gerichtheid op bepaalde activiteiten).
Rapporteer

Binnen het sociaalpsychologische paradigma wordt seksueel verlangen niet opgevat als een natuurlijk bepaald gegeven, maar als een:

Leeg potentieel dat vanuit de interactie met de sociale omgeving inhoudelijk wordt vormgegeven. Een vertegenwoordiger van dit perspectief is

Baumeister.
Het uitgangspunt van zijn theorie is de hypothese dat een al te sterke nadruk op
de bewuste individuele ontplooiing – zoals dat in het westen gebeurt – disfunctioneel is, waardoor mensen zich ongelukkig voelen. Dat leidt tot de motivatie om hieraan te ontsnappen door de activering van copingmechanismen. Hierdoor wordt het persoonlijke zelf tijdelijk uit het bewustzijn verwijderd door op intense fysieke sensaties te focussen.


Ontsnapping aan het zelf als een (sociaal-)psychologische normaliteitstheorie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart