Samenvatting Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren

- Simon Ettekoven, et al
ISBN-10 9001771270 ISBN-13 9789001771270
237 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Leren en onderwijzen : over de theorie/praktijk van leren Auteur: Simon Ettekoven, Jan Hooiveld ISBN: 9789001771270

 • 1 Over leren 11

 • 1.1 Wat is kennis, wat zijn vaardigheden? 13

 • Welke vier vragen stelde David Perkins op over kennis en vaardigheden?
  1. Wat is het doel van deze kennis?
  2. Kun je de kennis kort en bondig typeren?
  3. Heb je eigen voorbeeld bij deze kennis?
  4. Hoe kun je deze kennis gebruiken?
 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de inhoud?

  Om in te kunnen schatten waar het over gaat, wat de zin ervan is, hoe omvangrijk de stof is, etc.

 • Waarom heeft de leerkracht antwoord nodig op vragen over de school?

  Omdat de school waar de leerkracht werkt mede een stempel drukt op hoe het onderwijs in de groepen eruit zou kunnen of moeten zien en hoe de leerkrachten en leerlingen zich gedragen.

 • We maken onderscheid tussen verschillende soorten vaardigheden (hoewel ze niet strikt te scheiden zijn). Welke 4?
  1. Sociale vaardigheden
  2. Lichamelijke vaardigheden
  3. Gereedschap hanteren
  4. Taalvaardigheden
 • 1.2 Oriëntatie op de inhoud

 • Op welke gronden kan de leerkracht keuzes maken betreffende aandacht en tijd per onderdeel? (4)

  1. Op basis van een analyse van de inhoud: wat is belangrijk?

  2. Op belevingswereld van de leerlingen als uitgangspunt: wat spreekt deze leerlingen aan?

  3. Vanuit voorkennis van de leerlingen: wat kunnen ze al en wat (nog) niet?

  4. Naar aanleiding van de actualiteit: wat speelt er nu in de wereld?

 • In de vormgeving van onderwijzen en leren kun je drie manieren van denken over leren aanwijzen. Welke drie?
  1. Behaviorisme
  2. Cognitivisme
  3. Constructivisme
 • Wat verstaan we onder de kern van de leerstof?

  dat wat iedereen in de groep bij de afronding moet weten of kunnen, kort en bondig geformuleerd.

 • Wat kan een hulpmiddel zijn in het keuzeproces?

  kennis structureren en schematiseren met behulp van bepaalde criteria.

 • Welke leertheorie wordt hier omschreven?
  Leertheorie die leren beschouwt als gedragsverandering onder invloed van versterkers en verzwakkers (beloning en straf).
  Behaviorisme
 • Met behulp van welke criteria kan kennis gestructureerd en geschematiseerd worden? (5)

  1. Tijdsvolgorde: in welke volgorde volgen gebeurtenissen elkaar op?

  2. Oorzaak en gevolg: hoe komt een gebeurtenis tot stand?

  3. Complexe samenhangen: verschillende oorzaken en gevolgen werken samen en beïnvloeden elkaar wederzijds.

  4. Verhouding tussen delen en geheel: wat is de opbouw?

  5. Vergelijkingen: Hoe verhoudt de stof zich tot elkaar?

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart