Samenvatting Levenslooppsychologie Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Levenslooppsychologie

- P L J M Rögels
ISBN-10 9462364141 ISBN-13 9789462364141
622 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Levenslooppsychologie Auteur: P L J M Rögels ISBN: 9789462364141

 • 1 Levensloop en ontwikkeling

 • 1.2 Alledaagse en wetenschappelijke kennis over de levensloop

 • Wat wordt weerspiegeld als we onbewust opvattingen ontwikkelen over menselijke ontwikkeling en wat betekend het?
  Common sense = algemene opvattingen, inzichten en meningen binnen een bepaalde leefgemeenschap
 • Wat leid vaak tot stereotypering, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie (door te weinig wetenschappelijke kennis)
  Inaccurate/onnauwkeurige opvattingen
 • 1.3 Ontwikkelingspsychologie en levenslooppsychologie

 • Waarbij staat de ontwikkelingen van kinderen en jeugdigen centraal en wordt er gekeken naar welke leeftijdsgebonden veranderingen op treden bij het individu. (stelselmatige structurele veranderingen) waarbij de nadruk wordt gelegd op de biologische processen?
  Ontwikkelingspsychologie
 • Wanneer zijn we door ontwikkelingspsychologisch onderzoek veel te weten gekomen over de ontwikkelingsverloop van verschillende menselijke functies.
  20e eeuw
 • Wat verstaat men onder stelselmatige structurele veranderingen gebonden aan bepaalde chronologische leeftijd gekenmerkt door een progressief verloop. Verandering wordt gezien als differentiaties van verschillende functies die leiden tot een beter, kwalitatief hoger niveau van functioneren
  Ontwikkeling
 • Welk 2 soort onderzoekers worden gevraagd voor samenwerking bij het multidisciplinaire karakter (life span development science)
  1. Life span psychologen (richten zich op individueel ontwikkelingsproces)
  2. Life course sociologen (richten zich op overgangen van sociale rollen zoals; werkcollega's, bestuurders en echtgenoten)
 • 1.4.1 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de common sense?

 • Gedurende de hele levensloop is er sprake van continu leeftijd afhankelijke kwalitatieve veranderingen die tijdens de laatste levensfase leiden tot een verregaande kwalitatieve omslag die het oorspronkelijke lichaam vervangt voor een nieuw lichaam. (dood is geen eindpunt maar het begin vaneen nieuw leven --> reïncarnatiegedachtes)
  Opvatting 2 over menselijke ontwikkeling
 • 1.4.2 Wat is menselijke ontwikkeling volgens de psychologie?

 • Welke theorie reflecteert een specifiek mens en/of wereldbeeld? (wanneer zo'n theorie binnen een discipline algemeen aanvaard word spreekt men van een 'paradigma')
  Metatheorie
 • Welk model staat voor het basismetafoor: de mens als machine of motor. Waarbij de mens staat voor een passieve (niet zelfwerkende) robot die afhankelijk is van de input uit zijn omgeving en door de omgeving wordt aangestuurd en gevoed. oorzaak-gevolgrelaties mee worden opgespoord dmv. Objectief wetenschappelijk onderzoek. Waarop o.a de leertheorie van skinner is gebaseerd
  Het atomistisch-mechanistisch model
 • Welke model staat voor het basismetafoor: de mens als rijpend zaad wat staat voor een groeiend organisme op weg naar volwassenheid. Waar uitgegaan wordt van actieve rijping en een doelgericht proces en waar gedrag en psychische functies worden gezien als een geheel. Waarop o.a. De theorie van piaget, de psychoanalyse van Freud en de theorie van Erikson gebaseerd zijn
  Het holistisch-organismische model
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart