Chronische zorg / EM diagnostiek

11 belangrijke vragen over Chronische zorg / EM diagnostiek

Wanneer kun je de diagnose DM2 stellen?

Twee nuchter > 7 mmol/L op 2 dagen
Nuchter >7 of willekeurig >11 in combinatie met klachten passend bij hyperclykemie
Rapporteer

Wat is het medicatie stappen plan van DM2?

Stap 1: Metformine
Stap 2: Voeg Glicazide (SU derivaat) toe
Stap 3: Langwerkend Insuline 1x daags toevoegen
Stap 4: Intensiveer insulinebehandeling
(alternatief: DDP4 remmer od GLP-1-receptoragonist)

Streefwaarde 4.5-8 mmol/L nuchter of <9 mmol/L 2 uur postprandiaal
Rapporteer

Wat zijn risicofactoren voor complicaties van DM2, hoe onderzoek je deze?

Anamnese: Familie anamnese HVZ, roken, voeding, alcohol, beweging
LO BMI, RR, voetonderzpek
Lab: lipiden spectrum, hba1c, nierfunctie, urine op eiwitten
AV: fundusfoto
Rapporteer

Waneer zijn antihypertensiva en/of statines geindiceerd?

 • >20% risico en SBD > 140mmHg en/of LDL >2,5 mmol/L
 • 10-20% risico en SBD >140mmHg en/pf LDL >2,5 mmol/L En de aanwezigheid van andere risico verhogende factor
  • familie HVZ, beweging, BMI, eGFR
 • SBD >180mmHg of TC/HDL >8, ongeacht risico op HVZ
Rapporteer

Wat is het medicatie stappenplan bij hypertensie, wat is de streefwaarde?

1. Thiazidediureticum of calciumagonist
2. Voeg ACE remmer toe
3. Combineer thiazide, calcium + ACE remmer
4. Overweeg therapieresistente hypertensie

Streefwaarde = 140mmHg
Rapporteer

Aan welke cirteria moet een diagnostische test voldoen volgens Grundmeijer?

- een test moet voldoende discrimineren
- een test moet beleidsconsequenties hebben
- een test moet niet te veel nadelen hebben
Rapporteer

Wat is de positief/negatief voorspellende waarde?

Bij een positieve testuitslag de kans dat iemand daadwerkelijk ziek is A/(A+B)

Bij een negatieve testuitslag de kans dat iemand daadwerkelijk niet ziek is D/(C+D)
Rapporteer

Wat kan je nu eigenlijk bereiken met een test met een hoge sensitiviteit? En wat bereik je met een test met een hoge specificiteit?

SeNsitivity Negative rules OUT = SNNOUT
(met een hoge sensitiviteit kan je bij een negatieve test patienten goed uitsluiten).

SPecificity Positive rules IN = SPPIN
(met een hoge specificiteit kan je bij een positieve test patienten goed includeren).
Rapporteer

Wat zeggen de sensitiviteit/specifiteit vs positief en negatief voorspellende waaren, voor wie is welke belangrijker?

 • dat de sensitiviteit en specificiteit iets zeggen over de kans op de juiste uitslag bij resp. zieken en niet-zieken. --> specialist
 • dat positief en negatief voorspellende waarden iets zeggen over de kans op ziekte of niet-ziekte bij een resp. positieve en negatieve testuitslag --> huisarts
Rapporteer

Wat wordt beinvloed oor de a priori kans?

Als a priori kans toeneemt:
 • positief voorspellend stijgt
 • negatief voorspellend daalt
 • geen effect op sens/spec
Rapporteer

Hoe vaak worden diabetes patienten gecontroleerd, op wat en door wie?

Drie maandelijks door POH
 • Vraag naar welbevinden, hypo- of hyperglykemieën, problemen met voedings- en bewegingsadvies, medicatie.
 • Bepaal nuchter glucose.
 • Bepaal lichaamsgewicht en bloeddruk.
 • Verricht voetonderzoek bij hoog risico op een ulcus.
Jaarlijks controle door de huisarts, bovenstaande:
 • visusproblemen, cardiovasculaire klachten, (autonome) neuropathie en seksuele problemen; ga na of er aanwijzingen zijn voor een depressie of cognitieve stoornissen; bespreek leefstijl.
 • spuitplaatsen; voetonderzoek en inspecteer de mond op parodontitis.
 • Bepaal nuchter glucose, HbA1c, serumcreatinine, eGFR, serumkalium en albumine-creatinineratio of de albumineconcentratie in de urine.
 • Verricht funduscontrole tweejaarlijks
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart