Doelgroepen: vangnetfunctie

5 belangrijke vragen over Doelgroepen: vangnetfunctie

In welke drie categorieën worden sociaal kwetsbare in Nederland in gedeeld?

- Risicofactoren in de gemeenschap (preventie)
- Kwetsbare groepen (doelgroepvoorziening)
- Kwetsbare groepen die uitvallen (vangnetvoorziening)
Rapporteer

Welke belemmeringen ervaren sociaal kwetsbare mensen?

- Zorgmijdend; wantrouwen, geen duidelijke hulpvraag
- Hulpeloosheid; geen steun, geen zelfvertrouwen, gebrek aan vaardigheden
- Onbekendheid; weinig kennis
- Bureaucratie
Rapporteer

Wat is het doel van de OGGZ?

- Voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen die vaak meervoudige problemen hebben door vroegtijdig signaleren en beinvloeden van risicofactoren en beschermende factoren.
- Zelfredzaamheid vergroten, overlast verminderen
- laagdrempelig medische zorg aanbieden aan kwetsbare burgers
Rapporteer

Welke taken heeft de gemeente binnen de woningvervuiling?

- Inschatten risico volksgezondheid, zorg regelen, opheffen overlast, dakloosheid voorkomen, regievoering
Rapporteer

Voor wie zijn sociaal medische spreekuren bedoeld?

Oa mensen met verstandelijke beperking (40%), fysieke, psychische en verslavingsproblemen, chronische psychiatrie en chronische somatische problemen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart