Preventie: leeftstijl/gedrag

11 belangrijke vragen over Preventie: leeftstijl/gedrag

Wat is het verschil tussen ICD/ICF-model?

ICD = gestandaardiseerd classificatiesysteem van diagnose -> gaat dus uit van ziekte

ICF = beschrijft het functioneren van de mens met evt problemen
Rapporteer

Welke verschillende soorten van preventie zijn er te onderscheiden?

- Primaire preventie: voorkomen, wegnemen of verminderen van oorzaken van ziekten
- Secundaire preventie: aandoeningen vroeg ontdekken, behandelen en verergering voorkomen
- Tertiaire preventie; voorkomen/beperken van de gevolgen van gediagnosticeerde aandoening
Rapporteer

Waar wordt ingezet in context van morbiditeit en mortaliteit?

Compressie van morbiditeit = afname jaren dat mensen kunnen verwachten te leven in slechte gezondheid (kwaliteit van leven)

Expansie van morbiditeit = toename van aantal jaren dat mensen met ziekten en beperkingen overleven (kwantiteit van leven)
Rapporteer

Hoe komt men tot beleid omtrent preventie?

Gezondheidstoestand
-> Factoren buiten de gezondheid/zorg
 • demografie
 • economie
 • sociaal-cultureel
 • technologie
 • ruimte
-> Determinanten in gezondheid
-> Preventie en zorg
Beleid
Rapporteer

Hoe kun je preventie opdelen in doelgroep?

Universeel; gericht op algemene bevolking
Selectief; gericht op hoog risico groepen
Geindiceerd; gericht op individu bekend met een gezondheidprobleem
Zorggerelateerd; tertiair om complicaties en beperkingen voor te zijn
Rapporteer

Wat is het verschil in aanpak tussen collectief en opportunistische preventie?

Collectief = preventie van totale bevolking of grote doelgroepen daaruit

Opportunistisch = ingezet bij personen bij wie zich een goede aanleiding of gelegenheid  voor doet
Rapporteer

Hoe kun je preventie op delen in niveau van aanpak?

Micro: individueel/gezin
Meso: school/gemeente
Macro: nationaal/internationaal
Rapporteer

Wat is het verschil in gezondheidsbescherming- bevordering en ziektepreventie?

Bescherming = omgeving (macro)
 • wetgeving
 • infrastructuur
 • controle voedsel/warenautoriteit
Bevordering = gedrag/leeftstijl (medo)
 • kennisverspreiding
 • beinvloeden van persoonlijke, biologische en psychologische determinanten
 • beinvloeden omgevingsfactoren; politiek, fysiek, sociaal, economisch en cultureel
Ziekte Preventie = de aandoening
 • rijksvaccinatie
 • screening
 • infectiebestrijding
 • populatie als patient WPG
Rapporteer

Aan welke critria moet een screening voldoen?

Wilson en Jung:
Rapporteer

Wat zijn de zeven criteria voor invoering van screeningsprogramma?

1. Omvangrijke gezondheidswinst
 • cognitieve, motorische of sociaal-emotionele verbetering
 • vergroting van de behandelingsopties
 • gezonde levensjaren
2.  effecten eenduidig vastgesteld (RCT)
3. Geringe mate van ongunstige neveneffecten
 • vervroeging, overdiagnostiek en neveneffecten
 • voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren
4. Balans tussen gezondheidswinst en neveneffecten moet inzichtelijk zijn voor deelnemers
5. Redelijke balans tussen kosten en effecten
6. Implementatie leidt niet tot onbedoelde effecten (ongelijkheid)
7. Ontwikkelingen op andere terreinen veranderen de afweging op korte termijn niet
Rapporteer

Wat houden de begrippen sensitiviteit en specificiteit in?

Sensitiviteit = % terecht positieve uitslagen onder de zieken
Specificiteit = % terecht negatieve uitslagen onder de niet zieke mensen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart