KNO IC Pediatrische pathologie

24 belangrijke vragen over KNO IC Pediatrische pathologie

Welke onderelen worden uitgevraagd in de anamnese bij een kind met luchtwegproblemen?

 • Acuut of langzaam ontstaan
 • koorts
 • pijnlijke keel
 • zwelling in de hals
 • luxerende factoren
 • geboorteanamnese
 • trauma of eerdere intubatie
Rapporteer

Waar wordt tijdens LO op gelet bij een kind met luchtwegproblemen?

 • Mate van distress
 • Ademhalingsfrequentie
 • hulpademhalingsspieren / neusvleugelen
 • tonus
 • houding
 • kleur (cyanose)
 • stridor (inspiratoir, bifasisch, expiratoir)
Rapporteer

Welke verschillende stridor worden er onderscheiden? Wat zegt dit over de locatie?

Inspiratoire stridor -> supraglottisch
Bifasische stridor -> glottisch en subglottisch
Expiratoire stridor -> Trachea (intrathorocaal)
Rapporteer

Wat is choanala atresie, komt het uni/bilateraal voor?

De overgang het cavum nasi naar de nasopharynx is afgesloten door een benige plaat of bindweefdelschot
Unilateraal 60%
Bilateraal 40% (waarvan 50% CHARGE-syndroom)
Rapporteer

Welke klachten geven een uni/bilaterale choanale atresie?

Biltaraal: Kinderen neusademhalers dus geeft kans op verslikking tenzij kind gaat huilen en via de mond ademt

Eenzijdig/partieel: milde ademhalingsproblemen bij inspanning en slijm in versopte neushelft
Rapporteer

Aan welk syndroom moet je denken bij een kindje met choanala atresie?

50% van de kinderen met bilaterale choanala atresie heeft het CHARGE-syndroom
Rapporteer

Hoe behandel je choanale atresie?

Bilatreaal; zsm mayotube of intubatie zodat er een luchtweg is via de mond -> operatief verwijderen choanen ene stents achterlaren

Unilateraal: operatie na enkele jaren
Rapporteer

Wat is laryngomalacie, hoe ontstaat het?

Slapte van het kraakbeen waardoor supraglottische structuren worden aangezogen en zo de ademhaling belemmeren
 • multifacoriele aanlegstoornis met smalle epiglottis, korte aryepilglottische plooien en overmaat aan slijmvlies bij arythenoiden
Rapporteer

Wat is een congenitale subglottische stenose, oorzaak, stridor/klachten?

Vernauwde subglottis als gevolg van abnormaal gevormd cricoid waardoor ademweg beperkt wordt
 • kinderen met Down syndroom
 • ernstig geeft bij geboorte bifasische stridor
 • mild later bij inspanning of BLWI
Rapporteer

Hoe behandel je een subglottische stenose?

Catilagineuze laesie (congenitaal); anterior cricoid split of anterior en posterior cricoid split

Membraneuze stenose (verworven bij intubatie/infectie); dilatatie of laser
Rapporteer

Wat zijn mogelijke oorzaken van een bilatereale stembandstilstand, welke klachten geeft het?

Arnold chiari malformatie, memingocele en hydrocephalus
--> inspiratoire stridor vanaf de geboorte een zwak, hees stemgeluid en ernstife respiratoire insufficientie
Rapporteer

Wat zijn de drie meest voorkomende oorzaken van een stridor bij kinderen?

1ste laryngomalacie
2de subglottische stenose
3de bilaterale stembandstilstand
Rapporteer

Hoe ontstaat een unilaterale stembandstilstand?

Schade aan de n. Recurrens bij kunstverlossing, geeft ook een stridor
Rapporteer

Wat zijn subglottische hemangiomen, welke klachten geeft het en hoe wordt het behandeld?

Benigne congenitale tumoren die in 50% samen gaan met cutane hemangiomen -> groeien snel
 • bifasische stridor bij inspannning en BLWI
 • ademwegobstructie
 • asymptomatisch bij geboorte maar stridor na 6 maanden
--> Wait and see -> steroiden (depomedril), co2 lasser, open excisie of in noodgeval een trachetomie
Rapporteer

Wat is een larynx cleft, welke klachten, welke gradaties zijn er?

= onvolledige ontwikkeling van het trachea-oesophageale septum dus verbinding tussen posterieure larynx en de oesophagus
 • asympotmatisch, inspiratoire stridor, aspiratie, regurgitatie, cyanose en pneumonieen
 • associatie met andere congenitale afwijkingen
 • graad 1: supraglottisch
 • graad 2: partieel in cricoid tot onder stembanden
 • graad 3: volledig door circoid met/zonder uitbreiding in cervicale trachea
 • graad 4: tot in de thorax
Rapporteer

Welk beeld past bij de Pierre Robin sequentie?

Micrognathie; onderkaak naar achter dus tong naar boven gedrukt en dit veroorzaakt een secundaire palatoschisis; de grote tong valt makkelijk naar achter, waardoor de luchtweg geblokkeerd wordt
Rapporteer

Bij welke syndromen is intubatie moeilijk, waarom?

Treacher Collins en Goldenhar; blokwervels waardoor hyperextensie niet mogelijk is
Klippel-Feil; congenitale fusie van twee van de zeven cervicale wervels
Rapporteer

Welke afwijkingen kunnen voorkomen bij kinderen met het Down syndroom in het KNO gebied?

 • Macroglossie, een smalle nasopharynx en een kort palatum -> gevoeliger voor OSAS 48%
 • Subglottische stenose, kleine oren, nauwe gehoorgnag
 • laryngomalacie 25%, GERD 60%
Rapporteer

Wat is de meest voorkomende acute luchtwegobstructie bij kinderen?

Laryngitis subglottica
Rapporteer

Waar wordt laryngitis subglottica door veroorzaakt, en wat is het beloop?

Parainfluenze type 1; start met verkoudheid, subfrebriele temp, heesheid met typische zeehonden blafhoest
Rapporteer

Hoe wordt laryngitis subglottica behandeld?

Slef limiting (stomen) anders afhankelijk van Wesley Croup Score (dexametason en adrenaline/cortico's)
Rapporteer

Uit welke onderdelen bestaat de Wesley croup score, hoe behandel je?

Zie afbeelding
Rapporteer

Wat is het klinisch beeld passend bij een acute epiglottitis?

Begint als milde BLWI, kan binnen paar uur ernstig progressief zijn, keelpijn en koorts, ze zitten recht op en kwijlen (sniffing position), stridor met heldere stem
Rapporteer

Wat is de oorzaak van een acute epiglottitis en hoe wordt er behandeld?

H. Influenza: spoed, niet in mond kijken vanwege slikreacrie -> direct intuberen op OK met starre scoop en daarna AB
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart