KNO IC Vestibulair

8 belangrijke vragen over KNO IC Vestibulair

Uit welke suborganen bestaat het evenwichtsorgaan. Met welke functie?

Otolietorganen = lineaire versnelling en zwaartekrachtversnelling
  • succulus = verticaal
  • utriculus = horizontaal
Drie halfcirkelvormige kanalen = detectie hoekversnelling/rotaties
Rapporteer

Hoe detecteert een halfcirkelvormig kanaal een positieverandering?

Hoekversnelling -> endolyme blijft door traagheid achter in het kanaal -> kracht op de cupula -. Afbuiging van de streocilia -> verandering in vuurfrequentie van n. Vestibularis -> detectie hoekversnelling
(geen verschil tussen constante snelheid en stilstand)
Rapporteer

Hoe verloopt de vestibulo-oculaire reflex?

Signaal via het Scarpa's ganglion naar neuronen in de mediale vestibulaire nucleus en stuurt vanaf daar neuronen in nucleus abducens en n. oculomotorius aan

Hoofd naar links ->
VOR = langzame compensatoire beweging = naar rechts
Snelle fase = naar links
Rapporteer

Wanneer is de proef van Romberg positief, wat als er sprake is van een vestibulaire stoornis?

Als er een valneiging ontstaat als de ogen worden gesloten -> sensorisch probleem

vestibulaire stoornis; valneiging naar de zwakste kant + draaiduizeligheid en nystagmus naar de sterkste kant
Rapporteer

Wat is het klinisch beeld passend bij een neuritis vestibularis, behandeling?

N. Vestibularis aan 1 zijde uitgevallen (virale etologie) 30-60 jaar, hevig en plotseling optredende vertigo met een spontane horizontale nystagmus gericht naar de gezonde kant, valneiging naar aangedane labyrint

--> suppressieve medicatie en bedrust in de eerste dagen, daarna beweging om compensatiemechanisme te stimuleren
Rapporteer

Hoe ontstaat BPPD? Hoe behandel je BPPD?

Otoconia van de utriculus of sacculaire maculae vanuit vestibulum verkeerd terecht in halfcirkelvormige kanalen -> stroming van endolymfe -> rotatoire versnelling

Epley manoeuvre
Rapporteer

Wat is het klinisch beeld passen bij de ziekte van Meniere, behandeling?

Eenzijdige verhoogde druk van de endolymfe in het scala media, leeftijd 20-50 jaar met aanvalsgewijze en onverspelbare vertigo van 20 min to 1 dag met vegatieve verschijnselen, eenzijdig perceptief gehoorverlies, tinnitis en/of drukgevoel in slechthorende oor

Expectatief en symptomatisch met anti-emitica, histaminica, sedatieve medicijnen met vestibulosuppressie, ototoxische gentamicine voor het uitschakelen van evenwichtsorgaan
Rapporteer

Welk halfvormigcirkelkanaal detecteert welke beweging?

Posterior (inferieur); hoofd naar schouder
Anterior (superieur); ja knikken naar beneden
lateraal (horizontal); nee schudden
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart