DER IC Ulcus cruris en wondbehandeling

16 belangrijke vragen over DER IC Ulcus cruris en wondbehandeling

Wat is een ulcus cruris en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

= defect op huid tot in de subcutis met geen of geringe tendens tot genezing gelokaliseerd op het onderbeen
 • Veneus 60%
 • Diabetes 20%
 • Arterieel 25%
  • Overig  5%: fysisch, lymfeoedeem, spinnenbeet, infectie, vasculopathie, neoplasie, stollingsstoornissen
Rapporteer

Wat zijn varices, welke soorten zijn er?

Uitgezette en meestal gekronkelde, oppervlakkige venen aan de benen met insufficiente kleppen en een retrograde bloedstroom
 • stamvarices (VSM / VSP)
 • zijtakvarices
 • (reticulaire varices)
 • (telangiectasieen)
Rapporteer

Wat zijn de belangrijkste venen in de benen?

Superficieel buiten de spiermassa: VSM en VSP
90% via perforerende takken naar diep veneus
Diep: vena politia, vena femoralis eindigt in vena iliaca -> vena cava inferior
Rapporteer

Hoe ontstaat chronische veneuze insufficiëntie (CVI)?

Symptoomcomplex van hemodynamische afwijkingen en huidafwijkingen
 • insufficient kleppensysteem, veneuze reflux
 • onvoldoende spieractiviteit
 • afvloedbelemmering diep veneus systeem -->  veneuze hypertensie --> toegenomen capillaire-venule druk -> capillaire filtratie stijgt --> oedeem
Rapporteer

Waar kan zo'n chronische ontsteking van de huid door CVI toe leiden, wat voor symptomen geeft CVI?

 • oedeem,
 • stuwingserytheem,
 • uitgezette venen
 • corona phlebectatica paraplantaris
 • eiwitlek->dermatitis
 • erytrocytenlek->hyperpigmentatie

 • Lipodermatosclerose: bruinachtige geïndureerde huidgebieden als gevolg van CVI en fibrosering en induratie van cutis en subcutis.
 • Nagelafwijkingen
 • Atrofie blanche: grillige witte huidverkleuring
 • Hypostatisch eczeem
 • Eindstadium = ulcus cruris

Rapporteer

Waar staat CEAP voor?

Clinical: reticulaire venen, varices, oedeem, pigmentatie en eczeem, lipodermatosclerosis, atrofie blanche, genezen of open veneus ulcus

Etiologie: congenitaal, primair, secundair

Anatomisch; superficiele, diepe of perforerende venen

Pathofysiologie: op basis van reflux, obstructie of combinatie
Rapporteer

Hoe maak je onderscheid tussen veneus en arterieel en diabetische ulcus cruris in de anamnese?

Veneus; vermoeidheid, zwaar gevoel en jeuk, verbetering bij elevatie of bewegen (maanden), nachtelijk krampen

Arterieel; pijn die verergert bij elevatie, claudicatio, rustpijn, sneller beloop

Diabetische ; verminderde sensibiliteit, standsafwijkingen van de voet, droge huid
Rapporteer

Hoe maak je onderscheid tussen veneus en arterieel en diabetische ulcus cruris bij het lichamelijk onderzoek?

Veneus
 • varices/CVI met huidveranderingen en oedeem
 • boven mediale malleolus
 • grillige wondrand, vaak exsudaat
Arterieel
 • haarloze, glanzende, atrofisch omliggende huid met paarse maculae
 • distale extremiteit, benige prominentiae
 • scherpe wondrand, geen bloeding, droog en necrotisch
 • verminderde pulsaties, koude en bleke voeten
Diabetisch
 • callus en hamertenen
 • drukpunten en benigne prominentiae
 • punched out ulcus
 • warme, gekleurde voet met verminderde sensibiliteit
 • deformiteiten
Rapporteer

Hoe behandel je een ulcus cruris?

Onderliggende oorzaak!, lokaal wondbeleid, compressietherapie indien oedeem, pijnbestrijding, schoeisel/pedicure
Veneus; therapeutische elastische kousen + bewegen
Arterieel: dotteren, bypass
diabetisch; suikerregulatie
Rapporteer

Wat zijn de verschillen tussen veneus en lymfeoedeem?

Vaak pitting, veert terug, voelt rubberachtig aan, vaak vocht in de voorvoet, positief stremmer = lymfeoedeem
Rapporteer

Uit welke fases bestaat de wondgenezing?

- stolligsfase
- inflammatiefase
- proliferatiefase
- remodelleringsfase
Rapporteer

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire wongenezing?

Primair; acute wond zonder pathologie <6 weken genezen

Secundair; chronische wond, haalt remodeleringsfase niet, verstoring biochemische balans en cellulaire dysfunctie
Rapporteer

Hoe worden woonden ingedeeld op basis van kleur/vochitigheid?

WCS; zwart (necrose), geel(fibrine, ontsteking, bacterien en rood (granulatieweefsel, neovascularisatie)

Vochtigheid; natte, vochtige en droge wonden
Rapporteer

Welk acroniem bestaat er voor de wondbehandeling?

Tissue: vitaal/niet-vitaal weefsel -> debridement
Infection: infectieverschijnselen -> voorkomen/bestrijden
Moisture: vochtbalans -> vochtig wondmileu creeren
Edge: toestand wondranden -> wondrand beschermen
Rapporteer

Welke behandeling geldt over het algemeen bij zwart/geel en rode wond?

Zwart -> debridement
Geel -> reinigen en vochtig houden
rood -> beschermen en vochtig houden
Rapporteer

Welke intrinsieke en extrinsieke factoren beinvloeden de wondgenezing

Zie afbeelding
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart