Samenvatting Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase

- J A Dautzenberg
ISBN-10 9034560112 ISBN-13 9789034560117
1237 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase Auteur: J A Dautzenberg ISBN: 9789034560117

 • 1 De Middeleeuwen

 • 1.1 Historische achtergrond 500-1500

 • Waarom word de Middeleeuwse cultuur theocentrisch genoemd?
  Vanwege de enorme invloed van het geloof (Theos = god in grieks)
 • Wat houdt het feodale stelsel in en wanneer werd het gebruikt?
  Het werd gebruikt rond de achtste eeuw, en dit hield in dat een leenheer (koning) zijn land verdeelde en hij gaf deze stukken aan de leenmannen (adel). De leenmannen mochten de opbrengsten van het land houden, als de leenmannen mee vochten als er oorlog was en dus het land beschermden.
 • In welke delen kunnen we de Middeleeuwen opdelen?
  de Vroege middeleeuwen (500-1000), de Hoge middeleeuwen (1000-1250) en de Late middeleeuwen (1250-1500)
 • hoe zag de feodale piramide eruit?
  God staat bovenaan, of de geestelijken. Daaronder stond de koning, daaronder de leenmannen of de vazallen. En daar weer onder stond het gewone volk.
 • Waartoe behoorden Nederland en België in de Middeleeuwen?
  Nederland en Belgie bestonden uit meerdere graafschappen en hertogdommen, de meeste hoorden bij het Duitse Rijk. Tegen het einde van de Middeleeuwen vormden deze 'Nederlanden' door huwelijken en erfenissen steeds meer een eenheid.
 • 1.1.1 Bestuur

 • Wanneer stortte het West-Romeinse Rijk in elkaar? En welke stam werd toen steeds machtiger?
  In de 5e eeuw. De Germaanse stam de Franken.
 • Ten tijde van Karel de Grote (768-814) strekte het Frankische rijk zich uit over het grootste deel van Europa. Hoe werd dit enorme gebied bestuurd?
  Door middel van het feodale stelsel / leenstelsel:
  De koning (leenheer) gaf delen van het rijk in leen aan leden van adel (leenmannen / vazallen). Als tegenprestatie beloofde zij trouw en verdediging voor het rijk.
 • Het Frankische Rijk was geen centraal geregeerde staat. Hoe werd het rijk dan bij elkaar gehouden?
  Door het gezag van de koning.
 • Wanneer viel het Frankische Rijk uiteen in 2 delen? In welke 2 delen?
  In de 9e eeuw viel het Frankische Rijk uiteen:
  • Westelijke deel:
   • ontwikkelde zich in de 13e eeuw tot het centraal geregeerde koninkrijk Frankrijk
  • Oostelijke deel:
   • bestond uit kleine vorstendommen: Het Duitse Rijk
 • Waaruit bestonden het huidige Nederland en België in de middeleeuwen? En hoe vormden zij steeds meer een eenheid?
  Het huidige Nederland en België bestond eerst uit graafschappen en hertogdommen (meeste behoorde tot het Duitse Rijk). 
  Ze vormde steeds meer een eenheid door huwelijken en erfenissen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.