Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Loonheffingen 2020

388 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Loonheffingen 2020

 • 1 Inleiding tot belastingheffing

 • 1.2 Belasting

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoe komt de geheven loonbelasting bij de Belastingdienst terecht?
  De inhoudingsplichtige moet de ingehouden loonbelasting afdragen aan de Belastingdienst.
 • 1.2.2 De loonbelasting (LB)

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat hebben de loonbelasting en inkomstenbelasting in gemeen?
  Voor beide heffingen worden natuurlijke personen belast.
 • 1.2.3 De vennootschapsbelasting (VpB)

 • Van wie en hoe wordt de vennootschapsbelasting geheven?
  De vennootschapsbelasting wordt geheven van rechtspersonen en dit wordt berekend over de toename van het vermogen (winst) van de rechtspersoon (BV of NV). 
 • Wat hebben de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in gemeen?
  Beide heffingen worden geheven door middel van een aanslag per kalenderjaar als gevolg van een ingediende aangifte.
 • 1.2.4 De omzetbelasting-btw (OB)

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Van wie wordt de omzetbelasting geheven?
  Omzetbelasting wordt geheven van personen (ondernemers) die in het economische verkeer goederen verhandelen of diensten leveren. 
 • Wat zijn de 2 bewegingen voor een ondernemer?
  • de ondernemer draagt af aan de Belastingdienst: de omzetbelasting (OB) zoals hij die over zijn omzet in rekening brengt
  • de ondernemer vraagt aan de Belastingdienst terug: de omzetbelasting (OB) zoals hem die in rekening is gebracht over de door hem gedane inkopen en gemaakte kosten.
 • Voor wie is de omzetbelasting wel kostprijsverhogend?
  Voor de consument. De consument betaalt voor het product dat hij aanschaft en kan dit niet terugvragen van de Belastingdienst.
 • Wanneer kan een werkgever een bedrag aan omzetbelasting op aangifte dat hij heeft terug te ontvangen, verrekenen met een op aangifte af te dragen bedrag aan loonheffingen?

  De betreffende aangifte loonheffingen is tijdig ingediend.
 • 2 De inkomstenbelasting en de loonbelasting

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het doel van de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting?
  De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Bij de heffing van loonbelasting wordt geen rekening gehouden met aftrekposten en heffingskortingen voor de inkomstenbelasting. Op die manier kan het voorkomen dat de voorheffing (loonbelasting) hoger uitvalt dan de uiteindelijk verschuldigde eindheffing (inkomstenbelasting).

  Dat verschil kan via een voorlopige teruggaaf inkomstenbelsating worden teruggevraagd van de Belastingdienst voordat de definitieve aanslag inkomstenbelasting wordt opgelegd. Zo wordt het verschil tussen de ingehouden loonbelasting en de uiteindelijke verschuldigde inkomstenbelsating verminderd of zelfs geheel weggenomen.
 • Wat is het verschil van heffingswijze tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting?
  Bij de inkomstenbelasting is het de Belastingdienst die heft door een aanslag op te leggen. Bij de loonbelasting heft de werkgever door inhouding op het loon.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart