Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'deelnemers', 'voorzitter' en 'overleg', komende uit:

- V Dalm, et al
ISBN-13 9789037229608
114 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over deelnemers, voorzitter, overleg

Welke onderwerpen worden er vaak besproken bij een teamoverleg?
Het gaat om praktische zaken binnen het werk waarvoor je afhankelijk bent van collega's. Onderwerpen zijn vaak:
# samenwerking,
# het realiseren van de doelstelling
# afstemmen van de werkzaamheden.
Rapporteer
Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren en leiden van het overleg voor de voorzitter?
 • Plant een datum, reserveert een ruimte en zorgt dat er iets te drinken is.
 • Verzamelt alle nodige stukken, stelt de agenda op, nodigt mensen uit aanwezig te zijn,  verstuurt de stukken en de agenda.
 • Heeft hiervoor contact met de deelnemers, wie er wel en niet aanwezig kunnen zijn en wat zij willen bespreken.
 • Nodigt eventueel een gastspreker uit om agendapunten toe te lichten.
 • Zorgt dat iedereen actief deelneemt aan de vergadering, agendapunten besproken wordt binnen de tijd, iedereen zijn inbreng heeft.
 • Er besluiten worden genomen of afspraken gemaakt.
Rapporteer
Wat doet de deelnemer om het overleg voor te bereiden en waarom?
 • Door de stukken door te nemen die je van de voorzitter ontvangen hebt. Zo heb je de tijd om zelf na te denken over zaken of tijd om dingen na te vragen en uit te zoeken.
 • Je kunt ook zelf onderwerpen inbrengen of mededelingen, deze leg je voor aan de voorzitter, vooraf of tijdens het overleg. Zo gaat er geen tijd verloren tijdens het overleg.
Rapporteer
Met welke 5 verschillende doelen voor ogen kun je agendapunten bespreken?
1: Informeren: voorzitter of deelnemer geeft informatie over een bepaald onderwerp.
2: Brainstormen: Deelnemers stellen verschillende oplossingen voor een probleem voor.
3: Problemen oplossen: Deelnemers bespreken hoe een probleem het beste kan worden opgelost.
4: Beslissen: Deelnemers nemen een besluit over een onderwerp.
5: Evalueren: Deelnemers bespreken hoe iets is verlopen en welke verbeterpunten er zijn.
Rapporteer
Soms staat op de agenda wat er verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) Wanner gebeurd dit?
Als er nog een onderwerp aandient, dat zo belangrijk en urgent is dat het op dat moment besproken moet worden.
Rapporteer
Wat word er gedaan tijdens de afsluiting van de vergadering?
 • Voorzitter vraagt aan de notulist de afspraken en besluiten voor te lezen
 • Daarna spreekt de voorzitter de volgende vergaderdatum met de deelnemers af
Rapporteer
Waarom vergaderen op afstand?
Het lukt niet altijd om iedereen op dezelfde dag en tijd bij elkaar te krijgen.
Rapporteer
Welke vormen zijn er van vergaderen op afstand?
# Telefonisch
# Videoconference
# Online
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart