Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking - Dagbesteding

6 belangrijke vragen over Voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking - Dagbesteding

Aan welke voorwaarden moet dagbesteding voldoen?

Betreft activiteiten die:
 1. Als zinvol worden ervaren
 2. persoonlijke onwikkeling mogelijk maken
 3. maatschappelijke relevantie hebben
 4. niet vrijblijvend zijn
Rapporteer

Vroeger heette dagbesteding dagopvang. Waarom is dat veranderd?

Omdat vroeger 'opvang' centraal stond en tegenwoordig de ontwikkeling van de persoon en zijn integratie als volwaardig burger in de maatschappij.
Rapporteer

Waarom is dagbesteding van groot belang voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat zij voortdurend op anderen aangewezen zijn geeft een zinvolle dagbesteding het gevoel dat ze zinvol bezig zijn en dit is goed voor hun identiteit en ook van invloed op hun geluk en welvaart.
Rapporteer

Welk onderscheid aan activiteiten is er o.a. binnen dagbesteding?

 1. Productiewerk in een productiegerichte groep
 2. Creatief werk > creativiteitsruimten > in een activeringsgroep > ontdekken mogelijkheden en interesses
 3. Een bepaald programma die houvast geeft > in een structuurgroep (voor chaotische deelnemers)
Rapporteer

Welke soorten dagcentra zijn er?

 1. Voor kinderen
  > kinderdagcentra (voorheen KDV)
  > 2,5 - 17 jaar
  > gericht op sociale redzaamheid
  > doel = doorstromen naar speciaal onderwijs
 2. Voor volwassenen
  > Centrum voor Dagactiviteiten (CvD) (voorheen dagcentrum of
     dagverblijf voor ouderen (DVO)
  > deelname aan activiteiten (kunnen niet werken of naar de
     sociale werkvoorziening
  > gericht op arbeidsmatige activiteiten > zinvolle arbeid
Rapporteer

Wat zijn de taken van een begeleider in de dagbesteding?

 1. activiteiten begeleiden > bevorderen zelfredzaamheid en gevoel eigenwaarde bevorderen
 2. huishoudelijke activiteiten (onderhoud ruimten, schoonhouden materialen)
 3. deelnemen aan besprekingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart