Autisme - Vrije tijd, wonen, werken, leren

6 belangrijke vragen over Autisme - Vrije tijd, wonen, werken, leren

Autisme grijpt in op alle aspecten van het leven. Hoe ziet de levensinvulling er uit op de verschillende gebieden?

 1. Vrije tijd: 'georganiseerde' vrije tijd
 2. Wonen: meeste kinderen thuis, helft volwassenen in een instelling
 3. Werken: grote afstand tot de arbeidsmarkt
 4. Leren: volgen allerlei onderwijsvormen, geen 'eigen' school
Rapporteer

Hoe ervaart een kind met autisme vrije tijd?

Vrij zijn en vakantie betekent vaak stress omdat onduidelijk is wat er komen gaat.
Daarom duidelijke en 'georganiseerde' vrije tijd.
Bij gespecialiseerde vakanties vaak 1 op 1 begeleiding.
Rapporteer

Hoe wonen mensen met autisme?

Afhankelijk van de persoon. Sommigen hebben veel ondersteuning nodig, sommigen weing.
Bij keuze woonvorm  kijken naar de behoefte aan begeleiding bij het wonen.
Rapporteer

Wat zijn de cijfers mbt werken bij mensen met autisme?

Slecht. Vaak geen passende dagbesteding. NVA maakt zich sterk voor verbetering.
 • Gewone baan 18%
 • Begeleid werk 13%
 • Sociale werkvoorziening 12%
 • Dagactiviteitencentrum 12%
 • Vrijwlligerswerk 6%


Helft volwassen autisten krijgt ondersteuning bij het vinden van werk.
Helft inkomsten uit de WAJONG.
Helft vindt dat hun dagbesteding of werk niet goed aansluit bij hun capaciteiten
Rapporteer

Welke onderwijsvorm volgen de meeste autisten?

Alle omdat er geen specifieke is voor autisten.
Meeste naar cluster-3-scholen (kinderen met VB, lichamelijke handicap of langdurig zieke kinderen) of cluster-4-scholen (psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornis, gedragsstoornis)
Rapporteer

Waar komt de financiering van onderwijsbegeleiding vandaan?

Grotendeels uit PGB en het rugzakje (leerlinggebonden financiering)
> toch naar gewone school
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart