Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Geschiedenis van de zorg voor verstandelijk beperkten

7 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Geschiedenis van de zorg voor verstandelijk beperkten

Welke perioden en zorgmodellen zijn er in de geschiedenis geweest?

 1. 1850 - 1945: barmhartigheidsmodel (opbergen en verzorgen)
 2. 1945 - 1960: medisch model (verplegen en verzorgen)
 3. 1960 - 1970: ontwikkelingsmodel (ontwikkelen en opvoeden)
 4. 1970 - 1990: integratiemodel (wonen en leven)
 5. 1990 - nu   : zorg op maat (acceptatie en respect voor VB)
 6. emancipatiemodel, ook wel burgerschapsmodel: mensen met een VB zijn volwaardig burger
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten van het barmhartigheidsmodel

 1. Ze waren afwijkend en in gedrag onvoorspelbaar > ver weg opgeborgen, ter bescherming van de maatschappij
 2. Ze waren wel nuttig > konden goed en goedkoop werken
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten ttv het medisch model

 1. Ontwikkeling medicijnen die de geest konden beïnvloeden in de jaren 50. Bv medicijnen van invloed op gedrag
 2. Daardoor groeide de invloed van de medische wetenschap op de zorg voor mensen met een VB
 3. Ze werden beschouwd als ziek > daarom dokters nodig voor behandeling
 4. Z-verpleegkundigen (in de zwakzinnigenzorg)
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten ttv het ontwikkelingsmodel

 1. Op gang komen democratiseringsproces in de jaren 60
 2. Positie en gezag alwetende arts-directeur stond ter discussie
 3. Gedragswetenschap (o.a de psychologie) deed zijn intrede in instellingen
 4. Psychologen namen plaats in van artsen, minder medisch, meer op gedrag
 5. Iedereen is gelijk dus iedereen moet de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen.
 6. Mensen met een VB waren niet ziek, alleen achterstand in ontwikkeling > met goede begeleiding en training inlopen
 7. term Z-verpleegkundige veranderde in groepsleider
 8. Zweden > normalisatiegedachte
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten ttv het integratiemodel

 1. Na 1970 weerstand tegen de normalisatiegedachte. Mochten mensen met een VB nog wel VB zijn?
 2. De samenleving kon zich toch ook aanpassen aan hen
 3. Van zo 'normaal mogelijk' maken naar acceptatie dat mensen met een VB gewoon anders van aard waren. Binnen de grenzen van de beperking zo gewoon mogelijk kunnen leven.
 4. Kleinschalige woonvormen in de wijk ipv in de bossen
 5. Ouders en groepsleiders worden de beste belangenbehartigers als degenen die het dichtst bij stonden ipv psychologen/pedagogen
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten ttv Zorg op maat

 1. Individuele benadering
 2. Eigen beschikkingsrecht, met recht op individuele keuzes
 3. Zorg gaat uit van de individuele behoeften > mogelijkheden zijn uitgangspunt
 4. kleinschalig wonen in de wijk, in de bossen bevordert niet de integratie
 5. Zorg op maat: ook in de vrijetijdsbesteding, wensen verschillen
Rapporteer

Geef kort de kenmerken/gedachten ttv Emancipatiemodel

 1. Benadrukt dat we iemand met een beperking moeten zien als volwaardig burger
 2. Het probleem is de maatschappelijke gevolgen die iemand ondervindt van zijn/haar beperking (niet de beperking agv de beperking)
 3. Dus moet de oplossing gezocht worden in de maatschappij > ze moeten gesteund worden zodat ze een volwaardige plaats in de samenleving krijgen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart