Psychiatrische verschijnselen - Visie op psychische aandoeningen en afwijkend gedrag

5 belangrijke vragen over Psychiatrische verschijnselen - Visie op psychische aandoeningen en afwijkend gedrag

Waarom wordt gedrag als gevolg van een psychische ziekte vaak als afwijkend of gestoord gezien?

Omdat deze niet goed waarneembaar is (iit een gebroken been bv).  En omdat deze niet goed waarneembaar is, begrijpt de omgeving er veel minder van.
Het gevolg daarvan is dat het gedrag als gevolg van de psychische ziekte vaak 'gestoord' gedrag wordt genoemd.
Rapporteer

Wanneer gebruiken mensen nog meer de aanduiding 'gestoord'?

Voor gedrag dat mensen niet begrijpen zonder dat er sprake is van een psychische ziekte
Rapporteer

Hoe dachten de Grieken,  bepaalde culturen en nu onze westerse maatschappij over afwijkend gedrag?

Grieken: onbalans lichaamssappen
 • manie, overdreven opgewekt: te veel bloed
 • depressie: te veel zwarte gal
 • woede: te veel gele gal
 • passief gedrag: te veel speeksel

Andere culturen:
 • bezetenheid door boze geesten
 • bijzondere goddelijke gave


Westerse maatschappij:
 • wetenschappelijke verklaringen
 • in eerste instantie 2 hoofdstromingen in de pschiatrie:
  - psychologische stroming (afwijkend gedrag vanuit onbewuste
    motieven)
  - biologische stroming (afwijkend gedrag agv hersenziekten)
 • Later: varianten en nuances + aandacht voor de relatie tussen psychische ziekte en sociale omgeving
Rapporteer

Waar gaat het biopsychosociale model vanuit?

Psychisch functioneren wordt bepaald door zowel biologische, psychologische als sociale factoren.
Een psychische aandoening kan dus veroorzaakt worden door deze 3, eventueel gecombineerde factoren.
Rapporteer

Waar is de behandeling / begeleiding van een psychische aandoening op gericht in het biopsychosociale model?

Op alledrie de factoren.
 1. Medicijnen voor het beter functioneren van de hersenen
 2. Gesprekstherapiën om gedachten en gedrag te beïnvloeden
 3. Het sociale aspect komt aan bod door in te gaan op de relaties die de cliënt met anderen heeft
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart