Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Veranderende wetgeving

6 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Veranderende wetgeving

Met welke wetten hebben mensen (incl met VB) ikv zorg te maken?

 1. WLIZ - Wet Langdurige Intensieve Zorg
 2. BOPZ - Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen
 3. WGBO - Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
 4. Kwaliteitswet instellingen
 5. WKCZ - Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen
 6. WMCZ - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
 7. AAW - Algemene arbeidsongeschiktheidswet
 8. Wajong - Wet arbeidsongeschiktheid jonggehandicapten
 9. WSW - Wet sociale werkvoorziening
 10. WGBH - Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
 11. WMO - Wet maatschappelijke ondersteuning
Rapporteer

Wat is er in de WGBO geregeld?

 1. De plichten van de patiënt (volledige informatie geven en medewerking verschaffen)
 1. De rechten van de patiënt (op informatie, op GEEN informatie, op inzage in dossier, op bescherming van zijn privacy)
 2. De plichten van de zorgverlener (het verstrekken van informatie, het bijhouden van een medisch dossier, het bewaren van de privacy)
 3. Het recht van de zorgverlener (om verzoeken van een patiënt te weigeren)
 4. toestemming van de patiënt
 5. de spelregels bij wilsonbekwaamheid
 6. de spelregels bij kinderen (van diverse leeftijden)
Rapporteer

Wat is het doel van de Kwaliteitswet zorginstellingen

 • Waarborgen dat instellingen kwalitatief goede zorg leveren.
 • Elke zorginstelling moet haar activiteiten ikv kwaliteitszorg vastleggen in een jaarverslag
 • de Inspectie Gezondheidszorg controleert
Rapporteer

Wat staat er in de WKCZ?

Hoe zorgaanbieders moeten omgaan met klachten van cliënten.

Er moet bv een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie zijn
Rapporteer

Wat is er geregeld in de Algemene arbeidsongeschiktheidswet?

Alle inwoners van nederland zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van arbeidongeschiktheid.
De Regeling persoonlijke ondersteuning gehandicapte werknemers (PO-regeling). Deze wet regelt persoonlijke hulp bij het vinden van werk
Rapporteer

Wat is het doel van de WMO in?

 1. Stimuleren mee doen aan de samenleving
 2. herstellen van zelfredzaamheid
 3. mensen toerusten om maatschappelijk te participeren


Van veilig, verzorgd, goed georganiseerd in de groene bossen > gevolg initiatiefloos, afhankelijk, uitgeblust, verstoten NAAR
eigen buurt, deel uitmaken van de samenleving en het maatschappelijk leven.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart