Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Ontwikkelingen en visies

6 belangrijke vragen over Algemene inleiding verstandelijke beperkingen - Recente ontwikkelingen en visies - Ontwikkelingen en visies

Op welke 4 terreinen zijn er ontwikkelingen/veranderingen in de zorg?

 1. Positie van de zorgvrager
 2. Zorg op maat
 3. Professionalisering van de zorg
 4. Deelname aan het dagelijks leven
Rapporteer

Wat is er veranderd aan de positie van de zorgvrager?

 1. De zorgvrager probeert zelf greep te krijgen op de invulling van zijn bestaan (ipv dat zijn omgeving bepaalt wat goed of slecht is)
 2. De zorgverlener probeert de positie van de zorgvrager te versterken
 3. De zorgvrager kiest samen met de zorgverlener welke zorg (ondersteuning) hij nodig heeft


Cliëntgericht werken cq vraaggestuurde zorg = de zorg wordt gestuurd door de vraag die de zorgvrager stelt
Rapporteer

Wat wordt er verstaan onder Zorg op maat?

Dat een zorginstelling haar zorgaanbod zo flexibel heeft gemaakt dat het past bij elke individuele cliënt. De cliënt moet de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen zodat Zom gegeven kan worden.

Vroeger bepaalde de zorginstelling wat ze te bieden hadden, bepaalde wat goed was voor haar bewoners en scheerde ze over één kam
Rapporteer

Waarom was professionalisering van de zorg nodig?

Omdat de zorgverlener zich door de veranderingen van de afgelopen jaren veel meer moet bezinnen op zijn werkwijze. Die moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt.
Dit vraagt een meer beroepsmatige houding.
Rapporteer

Welke soorten participatie zijn er?

 1. Fysieke participatie
  - wonen
  - werken
  - recreëren tussen andere mensen
 2. Functionele participatie
  - gebruikmaken van algemene voorzieningen (bioscoop,
    bibliotheek, zwembad, reguliere scholen)
 3. Sociale participatie
  - relaties met mensen aan gaan
  - deze relaties onderhouden
Rapporteer

Hoe wordt de zorg betaald?

Alle vertegenwoordigers van mensen met een VB krijgen een zogenoemd 'rugzakje' met geld om zorg in te kopen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart