Samenvatting: Marketing

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Marketing

 • 1 Het marketingconcept en -proces

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 Wat is marketing

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waarom heeft marketing een multidisciplinair karakter?

  Omdat marketing onderwerp van studie is en raaklvlakken heeft met andere wetenschappelijke denkrichtingen.
 • In welke betekenissen komt marketing zoal voor?

  ·  Als Visie
  · Het totaal van activiteiten
  · Functionele eenheid
  · Probleemgebied
  · Veld van wetenschappelijk onderzoek.
 • 1.2 Marketing als concept

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoeld met marketing myopia? Hoe noemt men dit ook wel?

  duidt op organisaties die verblind zijn door de voortreffelijkheid van het (de) eigen product(en). Daardoor hebben zij onvoldoende aandacht voor de markt en in het bijzonder de wensen van de afnemers. Dit noemt men ook wel marktingbijziendheid.
 • 1.3 Marketing als proces

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is het verschil tussen marketingconcept en marketingactiviteiten?

  Het marketingconcept is de gedachte dat de wensen, behoeften en het koopgedrag van de consument (c.q. afnemer) voor een onderneming als uitgangspunt dienen voor alle activiteiten van de onderneming, terwijl de marketingactiviteiten: alle activiteiten van de onderneming omvatten die verband houden met de uitvoering van het marketingconcept
 • Welke marketinginstrumenten kunnen worden onderscheiden? Geef van elk instrument voorbeelden van deel-instrumenten die daarbij kunnen worden onderscheiden.

  • Productinstrument: het ontwerp, de vormgeving, het design, het merk, de verpakking, de technische specificaties, de kwaliteit, het assortiment etc.

  • Prijsinstrument: De af-fabrieksprijs, de contributiemarge, de groot- en detailhandelsmarges, de handelskortingen, de consumentenprijs, de consumentenkortingen etc.

  • Distributie-instrument (plaats): aard, type en aantal distributiekanalen en aard, type en aantal van de afzonderlijke in te schakelen distribuanten in elk van de geselecteerde kanalen.

  • Promotie-instrument: reclame, sales force promotions, trade promotions, consumer promotions, sponsoring, direct mail, persoonlijke verkoop en beurzen en tentoonstellingen.


  (*zie voor toelichting op de te nemen beslissingen voor wat betreft de 4P's. Blz. 1.6 en 1.7).
 • 1.4 De verschillende marketingbenaderingen

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat verstaat men onder de goederenstroombenadering van de marketing? Hoe wordt dit ook wel genoemd?

  Een benadering waarbij de nadruk ligt op de doorstroming van bepaalde goederen van producent naar consument. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de weg die een bepaald product in het distributiekanaal volgt met als doel, te komen tot kostenverlaging en verbetering van de efficiency. Ook wel commodity approach genoemd.
 • Wat wordt bedoeld met de functionele benadering van de marketing?

  een benadering waarbij de nadruk ligt op de meest voorkomende functies of activiteiten op het gebied van marketing, zoals in- en verkoopactiviteiten, de financiering, het vervoer en het verzamelen van marktgegevens.
 • Wat is het doel van de functionele benadering?

  Het doel is niet alleen het omschrijven van de basisfuncties van de marketing, maar ook het beoordelen van de efficiency waarmee deze activiteiten door de verschillende organisaties worden uitgevoerd.
 • 1.5 Het ontstaan en de ontwikkeling van de marketinggedachte

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.5
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat wordt bedoeld met het geïntegreerd marketingconcept?

  De onderneming dient met al haar afdelingen op de markt gericht te zijn. Er moeten doelstellingen opgesteld worden met betrekking tot de 4 P’s. De behoefte en wensen van de afnemer (klant) staan centraal en de marketinginstrumenten worden ten dienste gesteld van de geformuleerde marketingdoelstellingen.
 • Wat verstaat men onder het maatschappelijk marketingconcept? Hoe noemt men dit ook wel?

  een aanvulling op het marketingconcept waarbij tevens rekening wordt gehouden met de neveneffecten van de ruilprocessen op de lange termijn. Ook wel het societal marketingconcept.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Marketing