Samenvatting: Markt En Overheid (Havo) (2021) | 9789461103093

Samenvatting: Markt En Overheid (Havo) (2021) | 9789461103093 Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
LET OP!!! Er zijn slechts 86 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Markt en overheid (havo) (2021) | 9789461103093

 • 1 De telefoniemarkt

 • 1.3 Het marktmechanisme

  Dit is een preview. Er zijn 7 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer zullen er meer aanbieders toetreden tot de markt? En wat is het gevolg hiervan?

  Als er een marktprijs tot stand komt waarbij winst gemaakt kan worden, zullen er meer aanbieders toetreden tot de markt. Door het hogere aanbod zal de prijs dalen, hierdoor daalt de winst en wordt toetreden minder aantrekkelijk.
 • Wat gebeurt er met de vraaglijn als de vraag naar een product stijgt en wat heeft dit voor effect?

  De vraaglijn verschuift naar rechts. Hierdoor wordt het producentensurplus groter.
 • 2 Van volledige mededinging naar monopolie

 • 2.1 Monopoliemacht in de telefonie brokkelt af

  Dit is een preview. Er zijn 9 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de collectieve vraaglijn bij een monopolie?

  De vraaglijn van alle consumenten samen waaruit is af te leiden wat de betalingsbereidheid is van de consument en hieruit kan hij dus de prijs vaststellen van zijn product.
 • Hoe wordt de collectieve vraaglijn ook wel genoemd en waarom?

  De prijsafzetlijn, want deze lijn geeft weer hoeveel de monopolist verkoopt bij verschillende prijzen.
 • 3 Oligopolie en monopolistische concurrentie

 • 3.2 Oligopolie

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de toetredingsbarrières bij het toetreden tot een oligopolistische markt?

  - hoge aanvangsinvesteringen
  - gebrek aan schaalvoordelen
  - verzonken kosten
  - octrooien
 • Waarom is gebrek aan schaalvoordelen een toetredingsbarrière?

  Veel producten kunnen alleen winstgevend worden aangeboden als ze op grote schaal worden geproduceerd. Om deze producten te produceren, moeten investeringen worden gedaan en deze investeringen moeten worden terugverdiend door het product veel te gaan verkopen. Voor een nieuwe onderneming is dat erg lastig, omdat ze te weinig klanten hebben.
 • Waarom zijn verzonken kosten een toetredingsbarrière?

  Verzonken kosten zijn de gemaakte constante kosten die bij sluiting van de onderneming niet meer terug verdiend kunnen worden, omdat er geen andere gebruiksmogelijkheden zijn. Mogelijke toetreders tot een markt kunnen zich hierdoor laten afschrikken.
 • Waarom wil een bedrijf dat te maken heeft met verzonken kosten, een contract opstellen?

  Door een contract op te stellen, kan hij de garantie krijgen dat de kosten kunnen worden terugverdiend. De koper van het product kan dan niet meer zelf bepalen hoeveel hij voor het product wil betalen, want dat is al in het contract afgesproken.
 • Waarom is een octrooi een toetredingsbarrière?

   Een octrooi is het alleenrecht op het commerciële gebruik van de uitvinding, meestal heeft een onderneming dit jarenlang. Dit maakt het onmogelijk dat anderen toetreden.
 • 3.3 Monopolistische concurrentie

 • Wat zijn kenmerken van een monopolistische concurrentie?

  - veel aanbieders
  - heterogeen product
  - geen grote toetredingsbarrières
  - beperkt prijszetter
  - binnen eigen klantenkring monopolist
LET OP!!! Er zijn slechts 86 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Markt En Overheid (Havo) (2021)