Enige andere analysemethoden - Regressie- en correlatieanalyse

3 belangrijke vragen over Enige andere analysemethoden - Regressie- en correlatieanalyse

Wat kun je doen met de regressie- en correlatieanalyse?

Met de regressie- en correlatieanalyse is het mogelijk aan te geven in welke mate de fluctuaties in de afzet zijn te verklaren uit prijsfluctuaties.
Rapporteer

Waarvoor gebruikt men de meervoudige regressieanalyse?

Bij de meervoudige regressieanalyse wordt getracht de fluctuaties in één te verklaren variabele te verklaren uit fluctuaties in verschillende verklarende variabelen.
Rapporteer

Wat betekent (Pearson) Correlatiecoëfficiënt (r)?

De correlatiecoëfficiënt is een getal dat altijd tussen -1,0 en +1,0 ligt en de sterkte en de richting van de samenhang tussen twee variabelen aangeeft.

Het teken (+ of -) voor de correlatiecoëfficiënt geeft de richting van de samenhang aan. “+” staat voor een positieve correlatie en “-” voor een negatieve correlatie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart