Toetsen met SPSS

4 belangrijke vragen over Toetsen met SPSS

Wat is de Kruskal Wallistoets?

De Kruskal-Wallis toets wordt gebruikt voor het vergelijken van de gemiddelde rangorde scores van twee of meer groepen.
Rapporteer

Wat is de T-toets voor paren?

De t-toets paren (ook wel gepaarde t-toets) wordt gebruikt om twee kenmerken (gemeten op interval-/ratio-niveau bij dezelfde onderzoekseenheden) te vergelijken.
Rapporteer

Wat is de Oneway Anova?

De One-way ANOVA (voluit One-way ANalysis Of VAriance) is een parametrische toetsings procedure voor het testen van hypothesen over de gemiddelden van (semi-)continue data. De ANOVA toetst of de gemiddelden van 2 of meer onafhankelijke groepen gelijk zijn.
Rapporteer

Wat is de tekentoets of de Wilcoxontoets?

De Wilcoxon-toets wordt gebruikt voor het vaststellen van een verschil tussen twee kenmerken op ordinaal niveau bij dezelfde onderzoekseenheid.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart