Samenvatting Materieel strafrecht Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Materieel strafrecht

- J de Hullu
ISBN-10 9013072887 ISBN-13 9789013072884
928 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Materieel strafrecht Auteur: J de Hullu ISBN: 9789013072884

 • 1 Een kader voor materieel strafrecht

 • 1.2.2 Strafdoeleinden

 • Wat zijn de absolute en relatieve theoriën omtrent de strafdoeleinden?
  De absolute theorie betreft de vergelding en de relatieve theorie betreft de preventie. 
 • 1.2.4 Huidig klimaat

 • Wat wordt er bedoeld met de ontwikkeling van codificatie naar modificatie?
  De wet wordt niet alleen gebruikt om bestaande opvattingen vast te leggen, maar ook om opvattingen en gedrag in de samenleving te veranderen. 
 • 2 Strafwetgeving

 • 2.2.2 Definitie van het strafbare feit

 • Wat staat er in een strafbepaling?
  In ieder geval een delictsomschrijving en een sanctienorm.
 • 2.3.4.2 Interpretatie en vage, ruime normen

 • Wat is de problematisering van extensieve interpretatie?
  Een aansprakelijkstelling kan als een verrassing komen bij een nieuwe interpretatie waardoor het bereik van de strafbepaling wordt uitgebreid.
 • 2.4.3.2 Wetsgeschiedenis

 • wanneer kwam een algemene regeling voor strafrechtelijke vervolging van rechtspersonen?
  in 1976
 • 2.4.3.3 Om welke rechtspersonen gaat het in strafrecht?

 • art 51 Sr bevat geen nadere definitie vh begrip rechtsprersoon. Waarbij aansluiten?
  bij civiele recht
 • 2.4.3.4 De dood van een rechtspersoon

 • heeft wetgever specifieke regeling getroffen voor strafrechtelijke gevolgen van dood verdachte of veroordeelde?
  nee
 • 2.4.3.5 Een bijzondere positie voor publiekrechtelijke rechtspersonen

 • Zijn publiekrechtelijke rechtspersonen vatbaar voor strafrechtelijke vervolging?
  In principe vallen publiekrechtelijke rechtspersonen onder art. 51, uit de jurisprudentie blijkt dat lagere publiekrechtelijke rechtspersonen vatbaar zijn voor vervolging. Valt een publiekrechtelijk orgaan onder hoofdstuk 7 van de Grondwet dan heeft het strafrechtelijke immuniteit.
 • wat is in eerst plaats vereist voor strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen?
  dat de rechtspersoon een openbaar lichaam is in de zin van h 7 vd GW.
 • wat gold vervolgens vroeger voor de publ recht immuniteit?
  de tenlaste gelegde gedraging vh openbare lichaam als uitvoering ve overheidstaak kunnen worden gezien
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.