Samenvatting: Materieel Strafrecht | 9789013072884 | J de Hullu

Samenvatting: Materieel Strafrecht | 9789013072884 | J de Hullu Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Materieel strafrecht | 9789013072884 | J. de Hullu

 • 1 Een kader voor materieel strafrecht

 • 1.2.2 Strafdoeleinden

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de absolute en relatieve theoriën omtrent de strafdoeleinden?

  De absolute theorie betreft de vergelding en de relatieve theorie betreft de preventie. 
 • Twee richtingen in het strafrecht

  Klassieke richting: Binnen deze richting moest het strafrecht het individu beschermen tegen te grote willekeur van de overheid. Vergelding stond echter wel voorop. 

  Moderne richting: Hierin wordt meer accent gelegd op maatschappijbescherming door doelmatige bestrijding van de criminaliteit en op de persoon van de dader.
 • 1.2.4 Huidig klimaat

 • Wat wordt er bedoeld met de ontwikkeling van codificatie naar modificatie?

  De wet wordt niet alleen gebruikt om bestaande opvattingen vast te leggen, maar ook om opvattingen en gedrag in de samenleving te veranderen. 
 • 2 Strafwetgeving

 • 2.2.2 Definitie van het strafbare feit

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat staat er in een strafbepaling?

  In ieder geval een delictsomschrijving en een sanctienorm.
 • 4 verschillende cumulatieve componenten destillerende moeten worden vervuld alvorens te kunnen spreken van een strafbaar feit in materieelstrafrechtelijke zin

  1. Menselijke gedraging 
  2. wettelijke delictsomschrijving ( dit valt uiteen in kleinere onderdelen en deze onderdelen worden bestandsdelen genoemd). 
  3. wederrechtelijkheid
  4. schuld hierna verwijtbaarheid   
 • 2.2.3 Bijzondere delicten en rechtsgoederen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • De waarden van de indeling van delicten in verschillende rubrieken zijn

  1.  Het is wetstechnisch van belang, omdat gewerkt kan worden met algemene bepalingen per titel.
  2.  De titel kan richting geven aan interpretatie van de delictsomschrijving. Kortom, indeling titels kan systematisch interpretatie vorderen
  3. Door indelingen te maken naar titels waarin strafrechtelijke problemen worden aangepakt kan systematisch discussie over strafbaarstellingen worden bevorderd.
 • 2.3.2 Verbod van terugwerkende kracht

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.3.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Gevolg van legaliteitsbeginsel is verbod van terugwerkende kracht

  Voor een beoordeling van de terugwerkende kracht door de strafrechter is uiteraard een ijkpunt nodig. (tijdstip strafbare feit).
 • Verbod van terugwerkende kracht heeft betrekking op

  1. Nieuwe strafbaarheidstellingen en veranderingen in bijvoorbeeld de delictsomschrijving
  2. een verandering in de wettelijke regeling van een algemeen leerstuk die tot een uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid leidt
  3. beperkingen in strafuitsluitingsgronden
  4. wijzingen in de jurisprudentie
  5. voor regels over de hoogte en de soort straf
 • 2.3.3 Gebod van toegankelijke en scherpe normen

 • Eisen die door het staatsburger hof zijn gesteld

  1.  Het recht moet toegangelijk zijn
  2. het recht moet voorspelbaar zijn ( foreseeability, Bestimmtheitsgebod of het lex certa beginsel. ) 
 • 2.3.4.2 Interpretatie en vage, ruime normen

 • Wat is de problematisering van extensieve interpretatie?

  Een aansprakelijkstelling kan als een verrassing komen bij een nieuwe interpretatie waardoor het bereik van de strafbepaling wordt uitgebreid.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Materieel Strafrecht