Samenvatting: Medisch-Technische Handelingen; Thema 1

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Medisch-Technische Handelingen; thema 1

 • 1 De Wet BIG

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In welke twee punten kunnen we kwaliteit onderverdelen?

  - De kwaliteit van het medische-technische handelen
  - De juiste indicatiestelling
 • Onder welk recht vallen doktersassistenten?

  Het civiel- of strafrecht.
  Hierbij geldt vooral zorgvuldigheid omtrent het medisch-technisch handelen.
 • Wat zijn niet-voorbehouden handelingen?

  Alle medisch-technische handelingen die niet uitgevoerd dienen te worden door een daartoe bevoegde beroepsbeoefenaar. 

  Alle handelingen die een doktersassistent mag doen, vallen hieronder. Ook deze handelingen kunnen risicovol zijn, zoals bijvoorbeeld bloeddruk meten.
 • 1.1 Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt de wet ´recht op privacy´vooral in?

  - Informatie uit dossier alleen aan familie doorgeven als de patiënt hiervoor toestemming geeft.

  - Medisch/technische handelingen worden alleen uitgevoerd in een goed afgesloten en geluidsdichte ruimte.
 • Wat houdt het recht 'geheimhouding' vooral in?

  De hulpverlener heeft zwijgplicht. Zowel binnen als de buiten de praktijk informatie en gegevens over patiënten geheim houden.
 • Wat houdt het recht 'toestemmingsvereiste' in?

  Een (ingrijpende) behandeling mag alleen worden doorgezet als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Bij bepaalde situaties bestaat echter een uitzondering.

  - Bij acute situaties:
  De hulpverlener mag handelen zonder overleg. Als de patiënt een wilsverklaring heeft moet de hulpverlener hier echter wel naar handelen.
      
  - Bij niet-ingrijpende situaties:
  De meeste handelingen op het gebied van observatie (zoals auscultatie) zijn niet ingrijpend. Hierbij wordt toestemming van de patiënt meestal ondersteld.
 • Wat houdt 'recht op informatie' in?

  De hulpverlener moet de patiënt alle informatie geven die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over een behandeling of handeling.

  De informatie moet gericht zijn op:
  - De reden, het verloop en het doel van de (be)handeling
  - De pijnlijke gewaarwording en eventuele verschijnselen / complicaties

  Soms zijn er uitzonderingen:
  - De hulpverlener kan besluiten om bepaalde informatie achter te houden als dit ten nadele zou zijn voor de patiënt. 
  - De patiënt behoudt zelf ook het recht om niet geïnformeerd te willen worden.
 • Wat wordt er gedaan bij een MRI? (Magnetic Resonance Imaging)

  Men ligt in een tunnel welke een sterke magneet bevat. Hierdoor wordt het water in de weefsels gemagnetiseerd. Daarnaast zendt de tunnel radiogolven uit, die de 'watermagneetjes' doen trillen. Als de radiogolven na een tijdje stoppen, wordt de eerder opgenomen energie weer uitgezonden als een signaal waarin allerlei bijzonderheden van het weefsel zijn af te lezen.

  De samenstelling van de verschillende weefsels wordt door de computer uitgetekend in de vorm van een doorsnede: de MRI-scan. 
 • Wat wordt er gedaan bij een EEG (Electro Encefalo Grafie)?

  Een EEG registreert de elektrische activiteit van de hersenen, door middel van elektroden die op het hoofd worden bevestigd.
 • 1.2 Voorbehouden handelingen

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is een voorbehouden handeling

  Dit zijn risicovolle handelingen, die voorbehouden zijn aan bevoegde beroepsbeoefenaren.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Medisch-Technische Handelingen; Thema 1