Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'coa', 'lipiden' en 'energie', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Membraan & Membraaneiwitten
- Killian
- 2021 - 2022
- Universiteit Utrecht
- Molecular and Cellular Life Sciences
143 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over coa, lipiden, energie

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het membraan van het ER en het plasmamembraan?
1. Meer cholesterol in het plasmamembraan
2. Meer suikers in het plasmamembraan
3. Innermonolayer bevat aminolipiden in het plasmamembraan en bij het ER in beide layers
Rapporteer
Hoe kunnen lipiden worden geanalyseerd?
1. Extractie volgens Bligh and Dyer: fasescheiding → H2O/MeOH en CHCl3 MeOH (lipiden)
2. Scheiding/analyse van lipiden extract dmv:
 • HPLC: lipiden klassen
 • TLC op silica-gecoat glas: lipiden klassen
 • Massaspectrometrie: moleculaire species
 • Gaschromatografie van methylesters van vetzuren: vetzuurstaart samenstelling
Rapporteer
Wat maakt verzuren (FA) zo essentieel in alle organismen?
1. Bestandsdelen van membranen
2. Opslag van chemische energie in de vorm van triacylglycerol (TAG), sterolesters
3. Posttranslationele eiwitmodificaties
4. FA-afgeleiden die dienen als hormonen
Rapporteer
Hoe zorgt de vetafbraak dat er energie vormt en weer vrije vetzuren?
Eerst wordt het glycerol lipide afgebroken door lipase tot glycerol en vrije vetzuren. Het glycerol gaat naar de lever en vormt pyruvaat door glycolyse en glucose door gluconeogenese. De vetzuren gaat naar ander weefsel, waar b-oxidatie plaatsvindt en dit levert energie op. 
Rapporteer
Hoe komt een vetzuur in de mitochondriale matrix voor b-oxidatie?
Eerst wordt coenzym A gekoppeld aan een vetzuur → activeert het en kan er mee worden gesynthetiseerd of worden afgebroken → acetyl CoA door een thioester binding tussen het zuur van de vetzuur en zwavelgroep van Coenzym A → kost energie met hydrolyse van ATP en vormt acyl-CoA.


Het transport naar de mitochrondiale matrix wordt gekatalyseerd door carnitine, waarbij Acyl CoA reageert met carnitine om door de translocase te komen. Vervolgens gaat de carnitine er weer af en komt de CoA terug.
Rapporteer
Hoe verloopt de b-oxidatie en wat levert het op?
De b-oxidatie bestaat uit vier stappen die herhaald worden todat het vetzuur "op" is:
1. Oxidatie van Acyl CoA waarbij FAD --> FADH2
2. Hydratatie met H2O
3. Oxidatie van l-3-hydroxyacyl CoA waarbij NAD+ --> NADH + H+
4. Thiolyse waarbij Acetyl CoA vormt en Acyl CoA verkort met twee koolstofatomen
Dit levert ongeveer 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH +7H+. Acetyl CoA gaat vervolgens de citroenzuurcyclus in en FADH2 en NADH de elektronentransportketen, wat beide ATP oplevert.
Rapporteer
Wat zijn de grootste verschillen tussen de afbraak en synthese?
1. Intermediates in synthese zijn gelinkt aan -SH groepen van ACP
2. Synthese in cytosol, afbraak in mitochondria
3. Enzymen van synthese zitten in één polypeptide
4. Biosynthese gebruikt NADPH/NADP+  en afbraak gebruikt NADH/NAD+ en FADH2/FAD
Rapporteer
Hoe worden er veztuurketens gevormd die langer zijn dan C16?
Dit wordt gedaan door ander enzymen die zich bevinden in het ER. Het zijn apolaire moleculen en zijn dus integrale membraaneiwitten --> dezelfde reactie (door tot C26)
Rapporteer
Hoe worden dubbele bindingen gevormd door desaturatie?
Door de elektronentransportketen in het ER waar de desaturatie plaatsvindt. In zoogdieren:
1. SCD1 - introduceert dubbele binding op d9 positie
2. D5 desaturase
3. D6 desaturase
Rapporteer
Hoe kan je de lipidensamenstelling ophelderen van bijv Hela-cellen?

 1. Hela-cellen zijn humane tumorcellen die eenvoudig in vitro gekweekt kunnen worden.
 2. Om de lipidensamenstelling te bepalen worden de cellen geoogst d.m.v. centrifugatie
 3. Vervolgens worden de lipiden geëxtraheerd met chloroform/methanol/water.
 4. De organische fase met daarin de lipiden wordt drooggedampt.
 5. De droge lipidenfilm wordt vervolgens opgenomen in een klein volume chloroform/methanol en geanalyseerd.
 6. De lipidenklassen samenstelling kan bepaald worden met HPLC, TLC of massaspectrometrie. De vetzuurstaartsamenstelling van de lipiden kan bepaald worden met gaschromatografie (GC) nadat de vetzuurstaarten zijn omveresterd naar methylesters.
Rapporteer
Wat voor effect heeft cholesterol op de dikte van een bilaag in de gel- of vloeibare fase?
In de gelfase maakt cholesterol het minder geordend en dus vloeibaarder en dus dunner. In de vloeibare fase is dit juist andersom, dus minder vloeibaar en dikker.
Rapporteer
Waarom is cardiolipine (CL) zo relevant voor het lichaam?

CL is een mitochondrieel membraanlipide dat belangrijk is voor het functioneren van de enzymen van de oxidatieve fosforylering. Mitochondriën zijn essentieel voor de energievoorziening en als ze
suboptimaal functioneren door een verandering in CL zal dat het eerst tot uiting komen in spiercellen.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart