Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'eiwit', 'atp' en 'geladen', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Membraan & Membraaneiwitten
- Killian
- 2021 - 2022
- Universiteit Utrecht
- Molecular and Cellular Life Sciences
143 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over eiwit, atp, geladen

Hoe zorgt ATP-ADP traslocase ervoor dat ATP terecht kan komen in het cytosol vanuit de matrix?
Aangedreven door het concentratiegradiënt en de negatieve binding gaat naar buiten (ATP) naar waar de H+ concentratie groter is → hierdoor maak je de motorforce wel minder van de elektronentransportketen(maakt gebruik van de H+ gradiënt)
Rapporteer
Wat houdt respiratory control in?
Stricte koppeling tussen elektronentransport en fosforylering. De protonengradiënt wordt op gegeven moment te hoog om door te gaan met ATP productie en zal hierdoor afvlakken waardoor alleen nog wordt gecompenseerd door spontane diffusie. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van ADP, er is alleen NADH/zuurstofverbruik als er ADP aanwezig is.
 • In winterslaap is er een uncoupling protein (UCP) dat warmte genereert --> laten H+ naar binnen om ATP te maken en dus de lichaamstemperatuur te behouden
Rapporteer
Hoe kan 2,4-dinitrofenol functioneren als een ontkoppelaar en waarvoor is dit nuttig?
Het ontkoppelt het zuurstofverbruik, de elektronenoverdracht in de ademhalingsketen en ATP synthese → maakt het membraan lek en dus de H+ gradiënt verdwijnt → wel verbruik zuurstof om protonengradiënt weer op te bouwen maar geen synthese van ATP want er is geen H+ gradiënt
 • maakt lek door de alcoholgroep → zwak zuur en kan over het membraan diffunderen → kan een H+ opnemen of afstaan → gedelokaliseerd elektron en daardoor permeabel
Het is een inhibitor van elektronentransport voor een specifiek complex die is gebruikt voor het ophelderen van de complexen.
Rapporteer
Hoe kunnen we op moleculair niveau inzicht krijgen in de functies van CL in mito's? Wat zijn deze gevonden functies?

1. In vitro reconstitutie van membraaneiwitten in
proteoliposomen: CL activeert de enzymactiviteit in vitro van o.a.:
 • cytochrome c oxidase (IV)
 • ADP/ATP translocase (AAC)

2. Onderzoek aan mutanten gestoord in CL
synthese: CL is vereist voor de vorming en
stabiliteit van mitochondriële super-complexen
3. Structuuranalyse: CL wordt aangetroffen in de
kristalstructuren van complex III en IV en AAC
4. Met blue native - SDS-PAGE wordt gebruikt voor het detecteren van membraaneiwitcomplexen
Rapporteer
Wat voor soort signaal sequentie zorgt ervoor dat eiwitten terecht komen in de mitochondriën en voor het ER?
Voor de mito's bevatten deze regelmatig een positief geladen aminozuur (om de 2-3) --> vormen hierdoor een amfipatische helix: positief geladen kant en apolaire kant.

Het ER heeft vaak een lange hydrofobe keten en af en toe een geladen aminozuur.
Rapporteer
Hoe kan de eiwitimport in vitro worden gevisualiseerd?
35S-gelabelde precursor toevoegen aan het eiwit met signaalsequentie. Bij koele temperatuur wordt alleen de signaalsequentie naar binnen getransporteerd en bij kamertemperatuur het hele eiwit. Bij beide situaties kan protease worden toegevoegd. Om te visualiseren of het eiwit is kapot geknipt kan SDS-PAGE en autoradiografie worden gedaan.. Als positieve controle kan er nog een detergent worden toegevoegd.
Rapporteer
Wat is er nodig voor de import van een eiwit in de mito's en hoe levert dit energie hiervoor?

Hydrolyse van ATP en de membraanpotentiaal over de binnenmembraan leveren de energie voor de mitochondriële eiwit import:
 • Hsp70 chaperonnes wordt losgelaten ten koste van ATP na interactie met het TOM complex
 • elektroforese presequentie door TIM complex onder invloed van ion-gradiënt (elektrochemisch gradiënt) voor translocatie
 • mtHsp70 trekt precursor eiwit naar binnen ten koste van ATP
 • Hsp60 helpen dan bij correcte vouwing
Rapporteer
Hoe worden eiwitten door co-translatie in het ER gebracht?
Een naderend signaalpeptide wordt herkend door SRP en stuurt ribosoom naar ER-membraan; SRP bindt aan zijn receptor en wordt vrijgegeven. De eiwitsynthese hervat dan en brengt het eiwit gelijk in het ER lumen door Sec61 complex. Dit gaat open bij een signaalpeptide. De signaalpeptide wordt gecleaved en het oplosbare eiwit in vrijgelaten in het ER lumen.
Rapporteer
Als een eiwit een hydrofobe stop-transfer sequentie bevat, aan welke kan komt dat de C- en N- terminus?
Dit is dan afhankelijk van de sequentie van het eiwit en de positive-inside rule. De kant met de meest positief geladen residuen zal aan de cytosolische zijde terecht komen. Dit geldt ook voor multi-pass eiwitten.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart