Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'lipiden', 'lipide' en 'fase', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Membraan & Membraaneiwitten
- Killian
- 2021 - 2022
- Universiteit Utrecht
- Molecular and Cellular Life Sciences
143 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over lipiden, lipide, fase

Hoe kan een gebrek aan PE lipiden in een E.coli mutant worden gecompenseerd?
Mg2+ (of een ander divalent kation) kan worden toegevoegd, dit zorgt ervoor dat CL een kegelvorm krijgt zoals PE ipv een cilinder doordat het een dubbel lipide is met twee fosfaatgroepen die naar elkaar toe trekken door het divalent kation en kan er alsnog correcte membranen worden gevormd.
Rapporteer
Wat zijn anesthetica, hoe werken ze en wat is de Meyer-Overton regel?
Anesthetica zijn kleine moleculen met een affiniteit voor membranen die een voorkeur hebben voor de interface regio tussen de kopgroepen en de acylketens. De hypothese over de werking van anesthetica is:
1. Anesthetische partitie in het membraan vlakbij de lipide kopgroep regio
2. Dit verandert laterale druk profiel van het membraan
3. Dit leidt tot conformationele veranderingen in sommige eiwitten en vandaar leidt tot het sluiten van de specifieke ionkanalen.

Meyer-Overton regel: relatie tussen de potentie van anesthetica en de oplosbaarheid in olijfolie → voorspelt de potentie van anesthetica
Rapporteer
Hoe worden GUVs gemaakt door elektroswelling?

1. Lipiden oplossen in organische oplossing
2. Drogen → georderende film
3. Swelling → vesicle vorming door oplossen in water en een wisselspanning
Rapporteer
Met wat voor diagram kan de fase overgang en compositie van gemixte lipiden duidelijk worden weergegeven?
Fasediagrammen: begin overgang en eind overgang temperatuur bij toenemende hoeveelheden. Op de x-as staat de molaire lipiden compositie en op de y-as de temperatuur. The “lever” rule wordt gebruikt om de compositie en hoeveelheden van coexisting fases te berekenen mbv van de tie line: isotherm indiceren coexistence van twee fases met composities xl en xs. De hoeveelheid van L en S bij punt O in de isotherm kan worden gelezen als:
Fractie S = (WO-WL)/(WS-WL)
Fractie L = (WS-WO)/(WS-WL)
Hoe beter de lipiden mengen, hoe beter de co-existentie en dus een platter fasediagram.
Rapporteer
Noem drie eigenschappen van cholesterol.
1. Polaire kleine kopgroepen, rigide ringstructuur en flexibel staartje.
2. Ordent lipiden in de vloeibare fase en in de gelfase maakt cholesterol het juist minder geordend (meer vloeibaar).
3. De interactie tussen cholesterol en verzadigde sfingolipiden is erg gunstig, omdat het cholesterol een OH groep heeft en kan functioneren als waterstofbrugacceptor en -donor in tegenstelling tot andere lipiden die alleen functioneren als waterstofbrugdonor.
Rapporteer
Wat zijn de eigenschappen van verschillende membraanfases met betrekking tot de ordering en compositie?
Vloeibare fase:
1. Ketens ongeordend
2. Veel trans-gauche isomerisatie
3. Snelle laterale diffusie

Gelfase:
1. Geordende ketens
2. Langzame laterale diffusie

Vloeibare-geordende fase:
1. Verrijkt in cholesterol en sfingolipiden
2.Geordende ketens
3. Snelle laterale diffusie
4. Domeinen zijn relatief dik
Rapporteer
Wat maakt het onderzoeken van membraaneiwitten als molecuul lastig en hoe wordt onderzoek daarom gedaan?
Membraaneiwitten zijn vaak erg gevoelig voor de lipiden die eromheen zitten. Vaak zorgt het verlies van de lipide bilaag voor destabilisatie, aggregatie en/of misvouwen van de eiwitten.
- Vaak oplossen in detergent waarbij het hydrofobe deel wordt afgeschermt en zo gezuiverd en dan met X-ray of NMR bestuderen. Hierbij treedt kristallisatie op, lastig om deze te verkrijgen en weinig structuren.
- LCP approach: kristallisatie van membraaneiwitten met lipide kubische fase. Dit zorgt voor natieve achtige lipide omgeving en zorgt voor stabiliteit.
Rapporteer
Hoe kunnen membraaneiwitten worden onderzocht in lipide bilagen (in vesicles)?
Door membraaneiwitten en lipiden op te lossen met detergent zodat het micellen vormen. Vervolgens purificatie hiervan en verwijdering van het detergent. Hierdoor ontstaan er vesicles met membraaneiwitten.
Rapporteer
Hoe kan fase separatie worden gevisualiseerd?
Door DOPC/SM/Cholesterol (1:1:1) mengsels met fluorescentie microscopie. Hieraan wordt een fluorescente probe toegevoegd die een rode kleur geeft. LIpide rafts zijn verrijkt in sfingomyeline en cholesterol. Met een ternary fasediagram kan de fase scheiding worden weergegeven. L0 en Ld domeinen hebben lijn tensie, omdat L0 dikker is en de interface is daarom ongunstig. Het contact hiertussen wordt beperkt door oa budding.
Rapporteer
Welke andere manier kunnen lipiden rafts monitoren door gebruik te maken van verschillende membraan diktes en hoe werkt dit?
Atomic Force Microscopy (AFM) door een laser te gbruiken kan de relatieve afstand worden gemeten en dus de verschillende diktes, grootte en vorm worden waargenomen. Lipide rafts zijn dikker dan normaal membraan.
Rapporteer
Wat maakt het mogelijk om lipiden rafts te isoleren van het biologische membraan en wat is het nadeel hiervan?
Lipide rafts zijn vaak resistent voor detergenten bij 4 graden Celsius (dit zijn DRM's) en door het membraan op te lossen in detergent, kan het worden gescheiden van elkaar met centrifugeren. Nadeen hiervan zijn dat de domeinen wss niet identiek zijn aan de domeinen bij fysiologische temperatuur en dat de detergent zich in membraan zal verdelen en daarmee de compositie en de grootte van de rafts beïnvloeden.
Rapporteer
Hoe zorg je ervoor dat lipiden wel of niet goed kunnen mixen en wat zie je dan in een thermogram?
Lipiden mixen niet goed wanner je ze hydrateert en wel wanneer je ze oplost in organische oplossing. Wanneer ze niet goed mixen, zullen er twee individuelen pieken ontstaan bij hun eigen smelttemperaturen wanneer ze wel goed mixen, zie je een piek bij de gemiddelde smelttemperatuur die wat breder is.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart