De late middeleeuwen - het ontstaan van machtige staten

11 belangrijke vragen over De late middeleeuwen - het ontstaan van machtige staten

Wat hadden de ambtenaren voor rol voor de leenheren?

Die konden regels en wetten invoeren die voor het hele grondgebied golden
Rapporteer

Hoe werd de positie van de leenheer sterker in de late middeleeuwen?

Doordat de handel in de late middeleeuwen groeide kwam er geld in omloop waardoor de leenheren sterker kwamen te staan.
Door het in dienst nemen van ambtenaren.
Door het heffen van belasting waardoor een leger kon worden ingehuurd.
Door het invoeren van regels en wetten konden ze meer rechterlijke macht uitoefenen.
Door gebieden te veroveren met hun leger
Door te trouwen met de dochter van een andere leenheer.
Rapporteer

Wat voor rol had het leger voor de leenheren?

Konden via het leger hun macht uitbreiden en dwongen trouw af bij de leenmannen
Rapporteer

Waarom vonden steden het niet fijn dat er staatsvorming plaats vond. Hoe verzette zij zich hiertegen? Wat had dit voor gevolg voor de koning?

Zij konden zo niet zelf besturen en rechtspraak voeren.
Een aantal Brabantse steden sloten een verbond en dwongen de vorst een oorkonde te tekenen (de Blijde Inkomst). Hierin stond dat de koning toestemming moest vragen om oorlog te voeren en belasting te heffen.
De positie van de koning verzwakte hierdoor!
Rapporteer

Waarom ging de staatsvorming niet zonder slag of stoot?

Omdat de stedelingen en endelen het vanzelfsprekend vinden dat zij zichzelf konden besturen en hun eigen rechtspraak konden regelen
Rapporteer

Wie deden een centralisatiepoging voor de gewesten van de Noordelijke Nederlanden?

Eerst de Bourgndische hertogen en later hun opvolgers, de Habsburgers.
Rapporteer

Lukte het de Duitse keizer om tot een succesvolle centralisatie te komen, waarom wel/niet?

Nee vooral door de investituurstrijd, hierdoor kreeg de adel meer macht
Rapporteer

Lukte het de Engelse koning om tot een succesvolle centralisatie te komen, waarom wel/niet?

Ja maar niet heel veel omdat de magna carta ondertekent werd en de koning dus veel minder macht had
Rapporteer

Hoe was de positie van de Engelse koning vanaf 1066?

Willem de Veroveraar nam toen het land in. Hij zorgde ervoor dat leenmannen geen grote aaneengesloten gebieden kregen maar dat hun lenen zoveel mogelijk verspreid lagen. Zo kon hij de macht van leenmannen beperken.

In 1215 slaagde de Engelse edelen koning Jan zonder Land de Magna Carta te laten ondertekenen.
Jan zonder Land voerde veel oorlog en verzocht om extra belastingen. Met de Magna Carta werd de positie van de koning minder sterk.
Rapporteer

Wat is de functie van het parlement?

De koning komt samen met vertegenwoordigers van 3 standen (adel, geestelijken en burgers) om te overleggen. Dit om afspraken te maken over het bestuur van het gebied. De koning deed beloftes in ruil voor steun en geld.
Rapporteer

Wie maken er onderdeel uit van de Staten-Generaal?

In sommige landen waren verscheidenen parlementen, de hoogste standenvergadering, met vertegenwoordigers uit het hele land wordt de Staten-Generaal genoemd.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart