Leven is een massasamenleving - De eerste wereldoorlog

15 belangrijke vragen over Leven is een massasamenleving - De eerste wereldoorlog

Wat voor nieuwe wapens werden door wetenschappers en ingenieurs gemaakt

Gifgas, mitrailleurs
Rapporteer

Waardoor was de verdedigende partij altijd in het voordeel

Omdat de aanvallende partij altijd werd blootgesteld aan een regen van kogels en granaatscherven
Rapporteer

Wat werd er bepaald in de vrede van Versailles voor Duitsland?

- Duitsland moest herstelbetalingen doen
-Duitsland moest gebied afstaan
--Duitsland moest zich ontwapenen
-Duitsland mocht maar een bepaalde grootte van het leger
Rapporteer

Hoe probeerde men ervoor te zorgen dat de aanvallende partij in het voordeel was? En had dit succes?

De tank en het vliegtuig. Met de tank wou men snel en diep door vijandelijke linies dringen maar door technische onvolkomenheden werd dit geen succes
Rapporteer

Was de oorlogvoering net zo modern als de wapens?

Nee de oorlogvoering zelf was nog heel modern, men bleef bij de tactiek van voortdurende aanvallen op de loopgraven van de vijand en dat de situatie als gevolg van de technische ontwikkelingen drastisch was veranderd drong niet tot ze door
Rapporteer

Waarom gingen de soldaten alsnog steeds uit hun loopgraaf richting de vijand terwijl het een zekere dood betekende?

Omdat de soldaten niks te vertellen hadden en gewoon deden wat hun meerdere opvolgde
Rapporteer

Op welke manier werd de burgerbevolking betrokken bij de oorlog? En werd de burgerbevolking veel betrokken?

De burgerbevolking werd meer dan ooit betrokken bij de oorlog.
 • Miljoenen mannen moesten als soldaten de loopgraven in
 • Dorpen en steden in de frontlinie werden ernstig beschadigd
 • Vrouwen werkten massaal in de wapenindustrie
Rapporteer

Wat voor gevaren waren er voor soldaten?

 • Konden natuurlijk dodelijk getroffen worden
 • Kou, vocht, honger, ongedierte en de stank van gesneuvelden
 • Bij thuiskomst kregen velen te maken met zenuwaandoeningen als gevolg van hun ervaringen aan het front (shelshock)
Rapporteer

Op wat voor manier werd de bevolking geïnformeerd over de oorlog en waarom?

De massamedia berichtten veel over de oorlog met een propagandistisch karakter omdat de regeringen wilden dat de bevolking een positief beeld kreeg van de verrichtingen van de soldaten
Rapporteer

Wat voor taak was er voor de redacties van kranten

Om de stemming onder de bevolking positief te houden, vooral toen de economische ellende die de oorlog aanrichtte voelbaar werd
Rapporteer

Welke oorzaken waren er voor het ontstaan van de eerste wereldoorlog?

 • Er waren voortdurend spanningen tussen landen over de uitbreiding van het imperialisme
 • Nationalisme
 • Frankrijk had ook nog wraakgevoelens voor het verlies van de Frans-Duitse oorlog waarbij de Duitse eenheid compleet was en zij namen Elsas Lotheringen in
 • Technologische vernandering/industrieële revolutie leidt tot nieuwe wapens>massavernietigingswapens (wapenwedloop)
 • Al deze factoren zorgen er voor dat landen zich bedreigd voelen en daarom sluiten ze bondgenootschappen
Rapporteer

Hoe kwam het dat uitbreiding van het imperialisme ervoor zorgt dat er spanningen ontstaan tussen de landen

Een groot imperium zorgt voor grondstoffen, macht, status en aanzien. Duitsland onder leiding van Wilhelm I wilde meedoen aan de wedloop om koloniën en streefde naar machtsuitbreiding. De Engelse waren bang dat de Duitse keizer de positie van hun Britse rijk zou aantasten en zo ontstonden er spanningen
Rapporteer

Waarom pleegde Garvilo Princip deze moord

Omdat hij woedend was dat Oostenrijk-Hongarije in 1908 Bosnië had ingelijfd terwijl hij en vele andere vonden dat Bosnië bij Servië hoorde
Rapporteer

Hoe kwam de oorlog uiteindelijk tot stand?

Doordat iedereen wist dat Servie ook wou dat Bosnië zich bij hun aan zou sluiten, werd Servie verantwoordelijk gehouden. Duitsland koos als eerste partij en steunde Oostenrijk-Hongarije waarop Rusland Servie weer steunde
Rapporteer

Wat stond er in het verdrag van Versailes (28 juni 1919)

Ten eerste mocht Duitsland niet onderhandelen in het verdrag aangezien zij als verantwoordelijk werden genomen
 • Duitsland moest een schadevergoeding betalen voor aangerichte verwoestingen
 • Het moest ontwapenen
 • Gebied afstaan
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart