Een nieuwe republiek in Europa - een bijzondere bestuursvorm

18 belangrijke vragen over Een nieuwe republiek in Europa - een bijzondere bestuursvorm

Hoezo bracht de republiek veel sympathie op door andere europeanen?

Door de economische en militaire successen die werden geboekt
Rapporteer

In het buitenland wekte de Republiek sympathie, verbazing en verwondering op. Wat waren daar de belangrijkste reden voor?

De door de Republiek behaalde militaire en economische successen. De buitenlanders verbaasden zich vooral over de complexe en afwijkende bestuursvorm.
Rapporteer

Hoe kwam het dat de 7 verenigde gewesten geen vorst meer hadden en wie was de laatste vorst.

De laatste vorst was Filips II, in 1581 werd hij afgezworen en er is geen nieuwe landsheer meer gevonden.
Rapporteer

Waar kwam de souvereiniteit te liggen nadat Fillips II in 1581 werd afgezworen en wat voor gevolg had dit voor de gewesten?

Bij bestuursorganen: de Gewestelijke staten. Elk gewest behield zijn politieke bevoegdheden en privileges en handelde zijn zaken af in de statenvergadering
Rapporteer

Nadat Filips II niet meer aan de macht was werd de macht anders verdeeld in de Nederlanden. Vertel hoe.

Voortaan kwam de soevereiniteit (de hoogste staatsmacht) niet bij een persoon maar bij bestuursorganen. De gewestelijke staten.

Elk gewest behield zijn eigen privileges en politieke bevoegdheden en handelde zijn eigen zaken af in de staatsvergadering.
Rapporteer

De Republiek was een samenwerkingsverband van de 7 afzonderlijke gewesten. Leg uit waarom?

Van de 7 afzonderlijke gewesten kwamen vertegenwoordigers bijeen in een overkoepelend orgaan: De Staten-Generaal
Rapporteer

De Republiek bestuurde gezamelijk een aantal gebieden welke waren dat en waarom maakten ze geen deel uit van de Republiek?

Ze bestuurden gezamelijk de generaliteitslanden.
Brabant, Limburg en een deel van Vlaanderen.
Deze gebieden waren veroverd tijdens de oorlog met de Spaanjaarden maar mochten geen volwaardig lid worden van de Republiek.
Rapporteer

Bij gezamelijke kwesties was ieder van de 7 gewesten gelijk maar in praktijk had een gewest meer invloed. Welk gewest was dat en waarom?

Holland had de meeste invloed omdat het het grootste gewest was en goed was voor de helft van de totale belastinginkomsten.
Rapporteer

Wie had de meeste macht in het gewest Holland en hoe was dat in andere gewesten?

In Holland hadden de steden de grootste invloed. De adel had een bevoorrechte positie maar in de praktijk regeerde de stedelijke elite van handelaren en kooplieden. DE REGENTEN
In andere gewesten met name in het oosten was de adel nog steeds invloedrijk.
Rapporteer

Hoe verliep het centralisatieproces in Frankrijk en Engeland?

In Frankrijk lukte het maar in Engeland deels omdat de koningen voor beslissingen instemming moest hebben van het parlement
Rapporteer

Over welke 2 zaken ontstond verdeelheid bij het gewest Holland

  • De kwestie of de zoon van Willem II de stadhouder rol op zich moest nemen aangezien dit een erfelijk iets was
  • De kwestie over de versterking van verdedigingswerken, dit was gevaarlijk want een oorlog met Frankrijk lag op de loer
Rapporteer

Binnen het stelsel van de Republiek waren 2 centrale machtsfuncties welke? Wat houden deze functies in.

Die van stadshouder  en de Hollandse Raadpensionaris

Raadpensionaris: een juridisch geschoolde ambtenaar die de Staten bijstond bij werkzaamheden.
Die van Holland (het invloedrijkste gewest)  was een belangrijke man omdat hij de Staten voorzat, voerde alle correspondentie, ook met het buitenland.

Stadhouder: iemand die in dienst is van een of enkele gewesten en belast met verschillende taken. De belangrijkste is aanvoerder van de legers die door de gewesten worden betaald. De stadhouder heeft hierdoor veel GEZAG.
Rapporteer

Wat gebeurde er in 1672 toen de republiek in oorlog raakte met Frankrijk, Engeland en twee Duitse staten?

Johan de Wit en zijn broer werden op gruwelijke wijze vermoord aangezien zij als verantwoordelijk werden gezien door het volk en regenten. Willem III was benoemd tot stadhouder en de republiek hield stand
Rapporteer

De stadhouder en de raadpensionaris benaderden de rol van centrale machtsfiguur het meest. Ze hadden allebei andere belangen wat was het verschil?

Raadpensionaris: de belangen van de machtige Hollandse regentenfamilies in A'dam stonden voor hem voorop. De raadpensionaris werd vaak vergeleken met de regentenklasse (kooplieden en handelaren.

Stadhouder: voor de stadhouder uit het Oranjehuis telde vooral het eigen prestige. De stadhouder kreeg door zijn vorstelijke uitstraling vaak steun van het volk.
Rapporteer

Er ontstond weleens strijd tussen de stadhouder en raadpensionaris. Hoe kwam dit en noem een voorbeeld hiervan.

De stadhouders streefden naar een monarchale positie (alleen heersend) en de regenten (vertegenwoordigd door de raadpensionarissen) zagen de stadhouders als ambtenaren.

Stadhouder Willem III en raadpensionaris Johan de Witt
Rapporteer

Wat was het gevolg van de strijd tussen Willem III en Johan de Witt

In 1650 probeerde Willem II de macht van gewest Holland terug te dringen met een aanval op A'dam. Willem II overleed dat zelfde jaar en de gewesten (met name Holland) besloten geen nieuwe stadhouder meer aan te stellen.

Vanaf 1653 was raadpensionaris Johan de Witt de belangrijkste man in de Republiek. Hij was dit bijna 20 jaar. Toen er oorlog kwam werd Johan de Witt vermoord en werd Willem III stadhouder.
Rapporteer

In 1670 onstond er verdeeldheid in de Republiek over 2 zaken. Welke zaken waren dat?

De 1ste kwestie:
De postitie van de zoon van Willem II. Het stadhouderschap was namelijk uitgegroeid tot een erfelijke privilege (van vader op zoon). Maar Holland wilde geen nieuwe stadhouder.

De 2e kwestie: men kon het niet eens worden over versterking van de verdedigingswerken. Dit was gevaarlijk omdat een oorlog met Frankrijk mogelijk was.
Rapporteer

Wat gebeurde er in 1672 en wat waren de gevolgen daarvan.

In 1672 raakte de Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland en 2 Duitste staten.

De burgers en de regenten hielden Johan de Witt verantwoordelijk voor deze rampspoed.
Hij werd samen met zijn broer vermoord. Willem III was inmiddels al benoemd tot stadhouder en hield de Republiek in stand.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart