De klassieke Oudheid - Het einde van het Romeinse Rijk

19 belangrijke vragen over De klassieke Oudheid - Het einde van het Romeinse Rijk

Wat was het eerste signaal (teken) dat de keizers hun grip op het Romeinse Rijk kwijt waren.

De plundering van Rome
Rapporteer

In welke 2 delen was het RR vanaf 285 n. C opgesplitst.

In een oostelijk en westelijk deel.
Rapporteer

Wat lukte keizer Theodosius, maar wat gebeurde er na zijn dood?

Hij maakte het RR weer een geheel.
Na zijn dood verdeelde hij het RR onder zijn 2 zoons. De ene zoon het oostelijke deel de andere het westelijke. Het RR is daarna nooit meer herenigd.
Rapporteer

Wat gebeurde er met de eenheid van het West RR?

De eenheid werd steeds moeilijker te handhaven door verdeeldheid aan de top.

Er ontstond ook grote druk op de buitengrenzen doordat de Hunnen plunderend naar het westen trokken.
Rapporteer

Wat zijn de Hunnen? En wat veroorzaakten zij?

De Hunnen zijn een steppevolk uit Centraal Azië.
Zij bedreigden het leefgebied van de Germanen langs de grens van het West RR.
Rapporteer

Hoe leefden de Germanen en wat waar werden Germanen vaak voor ingezet.

Germanen leefden in stammen:
Visigoten
Ostrogoten
Vandalen
Franken
Bourgondiërs

Zij waren bedreven krijgers en werden daarom ingezet bij de bewaking van de Rijksgrens.
Door de bedreiging van de Hunnen gingen de Germanen zich verplaatsen. Zij zochten toevlucht in het West RR.
Rapporteer

Wat was het gevolg van de volksverhuizing van de Germanen?

Binnen het West RR kreeg een stam (b.v. de Vandalen) een eigen grondgebied. De Vandalen kregen zo een deel van Spanje.
De Visigoten drongen ook dit gebied binnen waardoor de Vandalen de Straat van Gibraltar overstaken en bezit namen van de Romeinse provincie Afrika.

Ook elder in het Rijk ontstonden Germaanse koninkrijkjes en de keizer kon niet anders dan dit accepteren.

Het rijk verbrokkelde, keizers konden minder belasting innen.
Rapporteer

Welke levensmiddelen uit de Romeinse provincie Afrika werden naar Rome getransporteerd. En wat gebeurde er met deze middelen toen de Vandalen zich vestigden in de provincie Afrika.

Graan en olijfolie werd vanuit de Romeinse provincie Afrika naar Rome vervoerd.

Toen de Vandalen het gebied overnamen zetten zij de plantages voort. Er was 1 groot verschil:
Rome moest stevig betalen voor deze levensmiddelen.
Rapporteer

Wie is Odoaker en wat deed hij?

Het Romeinse leger, met veel Germaanse huurlingen, kwam onder leiding van Odoaker in opstand.
Het leger zette keizer Romulus Augustulus af.
Odoaker benoemde zichzelf tot koning over het resterende Romeinse gebied (Italie en een deel van de Adriatische kust).
Doordat Odoaker afstand deed van zijn keizertitel hield het West RR op te bestaan.

De keizer in het Oost RR in Constantinopel bleef als enige Romeinse keizer over.
Rapporteer

Tot waar rijkte het oostelijke deel van het RR?

Toen het RR nog een geheel was rijkte het tot het Perzische rijk en de Arabische woestijn.
Rapporteer

Wie verplaatste de hoofdstad van het oostelijke deel van het RR.
Waarom werd de hoofdstad van het oostelijke deel verplaatst?
En hoe heette het eerst.

Keizer Constantijn (300 n.C.
De hoofdstad werd verplaatst vanuit economische belang.
De hoofdstad Rome werd verplaatst naar de oude Griekse stad Byzantium. Er werd een totale nieuwe stad gebouwd die hij het "Nieuwe Rome" noemde.

Later veranderde de naam naar Constantinopel (stad van Constantijn)
Rapporteer

Wat waren belangrijke functies van Constantinipel.

De stad was bedoeld als handels en bestuurscentrum.
En als nieuwe hoofdstad van het Christendom
Rapporteer

Wat is de naam van de hoofdkerk van Constantinopel en kun je er iets over vertellen.

Hagia Sophia
Deze kerk zou eeuwenlang de grootste kerk ter wereld zijn en de christelijk leider (patriarch) van Constantinopel was in het oosten minstens zo machtig als de paus in het westen.
Rapporteer

Hoe zorgde Constantijn ervoor dat Constantinopel een vrijwel onneembare vesting was.

Hij bouwde een kilometerslange stelsel van verdedigingsmuren.
Rapporteer

Aan wie moest het Byzantijnse Rijk grote gebiedsdelen afstaan aan een nieuwe grootmacht in het oosten.
En in welke eeuw?

Aan het Islamitische Rijk van Kalief Omar IIn de 7e eeuw
Rapporteer

Waardoor hadden de Romeinen (de bewoners van het Byzantijnse Rijk) zo'n kracht En wat konden ze hiermee bewerkstelligen.

De kracht dankten ze vooral aan hun welvaart. Constantinopel lag aan belangrijke handelsroutes.
Door deze kracht door welvaart konden ze in de 9e eeuw een stuk van Turkije terug veroveren.
Rapporteer

Wat werd er zoal verhandeld in Constantinopel?

Graan en huiden uit Zuid Rusland
Zijde uit het Verre Oosten
allerlei producten uit het Middellandse Zee gebied en Turkije
Rapporteer

Wat deed het Byzantijnse Rijk met het geld (belastinginkomsten) dat ze verdiende aan de handel.

Met de hoge belastinginkomsten konden ze aanvallen van buitenaf afkopen.
Ook beschikten ze over een goed functionerend leger.
Rapporteer

Tot wanneer bleef het Byzantijnse Rijk bestaan en waardoor kwam het ten val?

Tot 1453 bleef het Rijk van deze "Romeinen" bestaan.
De Turkse sultan Mehmet II slaagde erin Constantinopel in te nemen.

Vermoedelijk was een poort in de vestingsmuur niet goed afgesloten.
Mehmet II maakte Constantinopel tot de hoofdstad van zijn Ottomaanse Rijk en veranderde de naam in Istanbul
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart