Jagers en Boeren - Het ontstaan van steden

21 belangrijke vragen over Jagers en Boeren - Het ontstaan van steden

Hoe ontstonden de eerste steden en waar ontstonden deze.

Ur was een van de eerste steden in de wereld.
Vroege steden ontstonden rond 3300 v.C. in Soemerië, het zuidelijke deel van Mesopotamië.

Ze ontstonden door de vruchtbare grond door overstromingen van de rivieren Tigirs en Eufraat.
(Er bleef een laagje slib (modder) achter uit de rivier)
Rapporteer

Wat is kunstmatig irrigeren en hoe werd dit gedaan.

De boeren bevloeiden (met water uit de rivieren) hun akkers omdat de zomers lang, heet en droog waren.

Om het water uit de rivier naar de akkers te brengen legden ze kanalen en waterreservoirs aan.
Rapporteer

Hoe kwam het dat de grond in Mesopetanie zo vruchtig was?

Door de overstromingen van de Tigris en de Eufraat, boeren moesten wel hun land irrigreren want de zomers waren lang
Rapporteer

Vertel iets over de gevolgen die de goede oogst in Mesopotamië met zich meebracht.

Door de goede oogst (landbouw) kon de bevolking groeien.
Niet iedereen hoefde zich met landbouw meer bezig te houden en zo konden mensen zich ook in andere dingen specialiseren.

Nieuwe beroepen ontstonden:
Leerlooier
Pottenbakker
Kleermaker
Smid

Hierdoor kwam handelswaar beschikbaar en ontstond de koopman.
Rapporteer

Wat waren de twee belangrijkste gevolgen van de oogsten?

De bevolking groeide en er kwamen steden, mensen konden zich in andere activiteiten specialiseren.

Rapporteer

Wat deden de boeren buiten oogsten?

waterresevoirs en dijken aanleggen
Rapporteer

Wat verhandelde een koopman zoal en in welke gebieden?

Hij  trok met dadelwijn, aardewerk en sesam naar Syrie, Anatolië en India.
Hij kwam terug met steen, hout en metalen.
Rapporteer

Leg uit hoe de verschillende sociale lagen in deze tijd ontstonden.

Kooplieden vormden een welvarende en invloedrijke groep zij hadden veel aanzien samen met priesters, gespecialiseerd in het contact met goden.

De verschillende sociale lagen verschilden in rijkdom en macht en de boeren stonden onderaan de sociale ladder (nog het grootste deel van de bevolking)
Rapporteer

De samenleving werd complexer en de mensen leefden dicht op elkaar. Er waren bestuurders nodig. Wat was de taak van de Soemerische stadsbestuurders.

Orde handhaven
De stad beschermen
Irrigatiesystemen onderhouden.

Na een tijdje werden  deze machtige leiders tot koning gekroond en werd hun positie erfelijk.
Rapporteer

Met wie voerde de koning het bestuur en wat deden zij?

Met behulp van ambtenaren.

Zij hielden de administratie bij
Stelden wetten op
controleerden of iedereen belasting had betaald
Regelden de begrafenis van b.v. Pu-Abi
Rapporteer

Wanneer verschenen andere vruchtbare gebieden in de wereld?

Tussen 2700 en 300 v.C. 

Rapporteer

Hoe regeerde de koning het rijk?

Visa ambtenaren die de administratie bijhielden, de wetten opstelde en controleerde of iedereen belasting had betaald.
Rapporteer

Naast Soemerië ontstonden op andere plaatsen (landen) ook verstedelijking. Waar was dat?

In Egypte (bij de rivier de Nijl die ook werd gebruikt voor irrigatie van akkers)

tussen 2700 en 300 v.C ook in China, India, Mexico en Peru
Rapporteer

Was de verstedelijking van Egypte vergelijkbaar met die van Soemerie?

Ja het klimaat was heet en de grond was ook vruchtbaar door de rivier de nijl, die ieder jaar overstroomde 
Rapporteer

De opkomst van de steden ging samen met een belangrijke uitvinding. Welke en wat kon men met deze uitvinding.

Het SCHRIFT

- Bijhouden wie belasting had betaald
- Welke arbeiders loon hadden ontvangen
- Hoeveel soldaten ze in dienst hadden.
Rapporteer

Maar wat waren nou al die overeenkomsten met Egypte en Soemerie?

Egypte legde ook dijken en kanalen aan waardoor de landbouw steeg en er meer bevolking kwam
Rapporteer

Niet alleen de koning maakte gebruik van het schrift maar ook de priesters hadden grote behoefte aan het schrift. Waarvoor gebruikte zij dit?

De priesters moesten een omvangrijke administratie bijhouden.

De tempel was het centrum van de stad en een machtige organisatie.
De tempel in Ur (Nannatempel) waar de god van de maan werd vereerd had grote stukken land en veel personeel in dienst.
Rapporteer

Waarom wordt het Soemerische schrift ook wel spijkerschrift genoemd.

Het eerste schrift waren tekeningetjes, daarna tekens.

De tekens leken op spijkers, vandaar de naam. Met dit spijkerschrift verlieten de Soemeriërs de prehistorie.
Rapporteer

Wat voor functie had het oudste schrift in Egypte, China, Midden-Amerika in eerste instantie? En daarna?

Een religieuze functie, daarna voor gebeurtenissen, brieven, verhalen, liederen en wetenschap.

Rapporteer

Wanneer werd in NL voor het eerst het schrift gebruikt.

In 50 v.C met de komst van de Romeinen.
Rapporteer

Het schrift bleek van grote waarde voor de ontwikkeling van de economie en religieuze praktijken. Geef aan waarom.

Voor het vastleggen van o.a.

Leningen
Voorschotten
Handelscontracten


Voor het optekenen van:

Liederen
Verhalen
Wetenschap (kennis)
Gevoel


Hiermee werd het een essentieel onderdeel van de menselijke cultuur
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart