Leven is een massasamenleving - De sovjet-Unie

16 belangrijke vragen over Leven is een massasamenleving - De sovjet-Unie

Welke leer volgenden de sovjet unie leiders?

communisme, ideeën van Karl Marx
Rapporteer

Op welke manier wou Stalin de gelijkheid vergroten

 • Het verbieden van particulieren bedrijven
Rapporteer

Wat stonden er in de vijfjarenplannen?

-in deze plannen stond de snelle opbouw van zware industrie naar westers voorbeeld voorop
-er werd ook vastgelegd wat en hoeveel mensen moesten produceren
Rapporteer

Wat stond er in de vijfjarenplannen? Waren deze doelen reëel?

Wat en hoeveel iedereen de komende vijf jaar moest produceren en arbeiders moesten keihard werken om deze doelen te halen terwijl ze slecht betaald kregen en weinig rechten hadden
Rapporteer

Wat werd er weg gehaald door dit communistische systeem

De vrije markt
Rapporteer

Wat gebeurde er met mensen die zich verzette tegen de aanpak van vijfjarenplan?

zij belandde in strafkampen in siberie
Rapporteer

Hoe pakte Stalin de landbouw aan?

 • Op een vergelijkbare manier als bij de fabrieken.  Zelfstandige boerderijen werden samengevoegd tot grote staatsboerderijen (collectivisatie) die een deel van hun opbrengst moest afgeven aan de staat
 • Landbouw moest worden gemoderniseerd want met meer landbouwproducten konden ze meer machines kopen
Rapporteer

Hoe werden de boeren genoemd die tegen Stalin in opstand kwamen

Stalin noemde ze 'koeklakken' (rijke boeren)
Rapporteer

Waarom werd in Oekraïne de bevolking bewust uitgehongerd?

zo konden de mensen niet in verzet komen tegen de collectivisatie
Rapporteer

Wat gebeurde er als je je verzette tegen Stalin

Als arbeiders of boeren zich verzetten werden ze hard aangepakt. Tijdens schijnprocessen werd de indruk gewekt dat ze staatsvijanden waren en ze belandden in strafkampen in Siberië waar ze onder extreme omstandigheden dwangarbeid verichtte
Rapporteer

Wat bedoelen we met Totalarisme en Stalin?

Dat Stalin zich ontwikkelde tot een alleenheerser in een staat die het denken en doen van al zijn burgers volledig probeerde te beheersen
Rapporteer

Hoe bleef Stalin zijn idealen van de ideologie verspreiden

Omdat de communistische partij bepaalde wat er in de kranten stond werd er vol op propaganda gebruikt
Rapporteer

Hoe kwam het dat veel mensen ondanks de onderdrukking toch geloofden in de maakbaarheid van de communistische samenleving

Doordat vele al op jonge leeftijd in aanraking kwamen met verschillende massaorganisaties
Rapporteer

Hoe kwam het dat in 1917 in Rusland een revolutie kwam


Er was onvrede bij het volk omdat
 • Er bestond grote armoede en het volk had weinig invloed op het bestuur

Belangrijke oorzaak voor de toenemende onvrede
 • Rusland leed in de Eerste Wereldoorlog grote verliezen
Rapporteer

Leg de Russische revolutie stap voor stap uit

 1. Februari 1917- Massale demonstraties en stakingen > Tsaar Nicolaas II moest daardoor aftreden (februari revolutie)
 2. Er trad een voorlopige regering aan, die uit allerlei politieke partijen ontstond
 3. Oktober 1917 pleegden de communisten (Bosjewieken) een staatsgreep waarbij de belangrijkste leider Vladimir Lenin was (oktober revolutie)
 4. Tot zijn dood in 1924 had hij het voor het zeggen
 5. Na een interne machtsstrijd nam Stalin in 1928 de macht over
Rapporteer

Wat voor successen behaalde Stalin

 • In korte tijd slaagde hij erin om de gewenste industrialisatie door te voeren, vooral de zware industrie (wapens) werd een groot succes
 • De SU werd daardoor een machtig land
 • De SU telde na WO II echt mee in de wereld
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart