Het Koninkrijk der Nederlanden - Arbeiders strijden voor gelijke rechten

9 belangrijke vragen over Het Koninkrijk der Nederlanden - Arbeiders strijden voor gelijke rechten

Hoe probeerden de arbeiders hun werk omstandigheden te verbeteren in 1870

ze richtten vakbonden op: organisaties die de belangen van de arbeiders beschermden. ze organiseerden demonstraties, handtekeningenacties en stakingen
Rapporteer

Wie was Karl Marx, wat voorspelde hij

een duitse econoom die vond dat de geschiedenis bepaald werd door economische factoren. steeds weer stonden de rijken met kapitaal en macht tegenover de armen die het steeds slechter kregen. hij voorspelde dat er een klassenstrijd zou komen tussen de heersende en overheerste klasse, daarna zou iedereen gelijk zij. dit zou volgens Karl Marx in alle landen van de wereld moeten gebeuren. de arbeiders moeten internationaal gaan samenwerken
Rapporteer

Wat is de klassen strijd en wie had deze strijd voorspelt

De strijd tussen de heersende en de overheerste klasse ,  na deze strijd zou iedereen gelijk zijn
Rapporteer

Wie kwam als eerste soicialist in de tweede kamer?

dat was ferdianant domela
Rapporteer

wie is Ferdinand Domela Nieuwenhuis

hij richtte een politieke partij voor arbeiders op. hij kwam als eerste socialist in de Tweede Kamer. maar daar bereikte hij in zijn eentje niks. hij wilde zijn doel bereiken met revolutionaire acties
Rapporteer

wat is sociaal democratie

gematigde stroming binnen het socialisme, die de arbeids- en leefomstandigheden van arbeiders wil verbeteren langs parlementaire weg
Rapporteer

wat eisten de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

- kortere werkdagen
-hogere lonen
- verbod op kinderarbeid
- uitbreiding van kiesrecht
Rapporteer

In welk jaar werd het SDAP opgericht en wat waren hun doelen

1894 en kortere werkdagen , hogere lonen en  een verbod op kinderarbeid
Rapporteer

welke wetten had het parlement gemaakt om de leef- en werkomstandigheden te verbeteren

de tweede Kamer nam een wet aan om kinderarbeid in fabrieken te beperken
er werd een wet gemaakt voor ongelukken tijdens het werk: verzekerde de werknemer
in 1919 werd de 45-urige werkweek en 8-urige werkdag ingevoerd
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart