De industriele revolutie - De eerste fabrieken

31 belangrijke vragen over De industriele revolutie - De eerste fabrieken

Wanneer werden er in de Britse stad York zeventien veroordeeld en gedood?

In 1813.
Rapporteer

Waar stonden de eerste fabrieken, en waarom

langs de rivier, met behulp van waterkracht uit die rivieren werden machines in die fabriek aangedreven.
Rapporteer

Waarom werden er 17 mannen veroordeeld en gedood?

Voor het kapot maken van machines.
Rapporteer

waar staat huisnijverheid voor?

het handelen in stoffen die handgemaakt zijn.

Rapporteer

Waar kwamen de arbeiders in de fabrieken vandaan

uit het platteland, omdat grotere bedrijven daar alle klanten hadden afgepakt en ze zo hun boerderij waren kwijtgeraakt dus moesten ze wel in de fabrieken gaan werken.

Rapporteer

Het Engelse leger had 2 veldslagen gevoerd tegen de arbeiders in .....?

Middleton en Westhoughton
Rapporteer

Hoe kon het fabriekssysteem in Engeland ontstaan?

-Door nieuwe uitvindingen in de huisnijverheid. (in Engeland was overigens veel huisnijverheid)
-Er waren voldoende werkkrachten voor de fabrieken want door verbeteringen in de landbouw was er genoeg voedsel en kon de bevolking dus groeien.
-Engeland had koloniën in Azië en Amerika die grondstoffen konden leveren en gebruikt konden worden als afzetmarkt. (de producten daar verkopen)
Rapporteer

Welke grondstof(fen) werden er uit het buitenland gehaald

Katoen, dat kwam uit Amerika en uit Azie

Rapporteer

Wat was een van de eerste plaatsen waar fabrieken verschenen?(1801)

Coalbrookdale.
Rapporteer

Waarom was de stoommachine noodzakelijk in Engeland?

Eerst werden de fabrieken aangedreven op water, maar toen langs de rivieren geen plek meer was, moest er een nieuwe uitvinding komen.
Rapporteer

Wat was de geboorte/sterfte datum van Vincent van Gogh.

1853-1890.
Rapporteer

Welke grondstoffen werden er allemaal verwerkt in de fabrieken in Engeland

Wol en ijzererts uit Engeland en Katoen uit Amerika en de kolonien in Azie.

Rapporteer

Welke aandrijfkracht hadden ze uitgevonden NA waterkracht

de stoommachine. Steenkool en ijzererts
Rapporteer

Wanneer verscheen de aardappeleters?

1885.
Rapporteer

hoe lang was het kanaal dat in 1750 in Engeland gegraven werd?

7000 kilometer

Rapporteer

Wanneer verschenen in Engeland de eerste fabrieken?

1760.
Rapporteer

Wat waren de gevolgen van de Industriële Revolutie?

Vervuiling, kinderarbeid, modernisering, gegroeide steden.

Rapporteer

Wat werd er gedaan tegen de slechte werkomstandigheden?

Er werden vakbonden opgericht, eerst op kleine schaal, daarna op grote schaal.

Rapporteer

Waar handelden ondernemers voor de industriële revolutie?

Wollen en katoenen stoffen.
Rapporteer

Wat is agrarische revolutie?

Is een snelle verandering van de landbouw van de 18e en 19e eeuw; door efficiëntere technieken leverde de grond steeds meer op, maar werden de bedrijven steeds groter en raakten daardoor boertjes hun land en inkomsten kwijt.
Rapporteer

Waarom waren de arbeiders in fabrieken vaak boeren?

Omdat de boeren hun boerderij kwijt raakten, dat kwam door de agrarische revolutie. Daarom gingen vele boeren in fabrieken werken om de kost te verdienen.
Rapporteer

Waar kwamen de ruwe katoenen en het wol vandaan?

ruwe katoenen= Azië en Amerika
wol= Engeland
Rapporteer

Wat werd er in de laatste eeuw steeds populairder in Europa?

katoenen kleding
Rapporteer

Wanneer verdrong de stoommachine andere aandrijfkrachten?

Na 1790
Rapporteer

Wanneer werd er 7000 km kanaal gegraven?

na 1750
Rapporteer

Wanneer reed een stroomtrein over de eerste spoorweg?

in 1825
Rapporteer

Waarvoor waren fabrieken handig? 

De machines in de fabrieken zorgden voor massaproductie.

Rapporteer

Welke 5 dingen zijn er nodig voor het ontstaan van industrie?

1. Kennis en ervaring (in Engeland was er ervaring in huisnijverheid)
2. Arbeiders (door de agrarische revolutie waren veel boeren hun werk kwijtgeraakt)
3. Geld (door de agrarische revolutie waren er landeigenaren erg rijk geworden)
4.Grondstoffen (o.a. bijvoorbeeld uit koloniën)
5. Afzetgebied (bijvoorbeeld katoenen kleding was tijdens de Industriële Revolutie erg populair in Europa)
Rapporteer

Wat is agrarische revolutie en wat is het gevolg

In landouw waren grote bedrijven ontstaan waardoor veel boeren hun boerderij kwijt waren en dus in de fabriek moesten gaan werken
Rapporteer

Wie, wat en wanneer werd die uitvinding gedaan?

James Watt heeft de stoommachine uitgevonden, in 1970 werd die vooral gebruikt i.p.v. waterkracht.

Rapporteer

Hoe noemen we de periode tussen 1760 en 1850?

De Industriële Revolutie.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart