De tijd van de regenten en vorsten - Vorsten in Europa - Monarchie

7 belangrijke vragen over De tijd van de regenten en vorsten - Vorsten in Europa - Monarchie

Welke eeuwen waren de meeste Europeese landen nog een monarchie?

in de 16 en 17e eeuw
Rapporteer

Wat waren de meeste landen in de 16de en 17de eeuw en door wie werden ze bestuurd?

Een monarchie werd bestuurd door een monarch (koning, vorst).
Rapporteer

Wat was het probleem van de vorsten?

ze waren net als in de middeleeuwen afhankelijk van de adel  voor hun inkomsten en leger
Rapporteer

Waar wilde europese vorsten verandering in brengen

Dat ze niet meer afhankelijk waren van de adel voor hun leger en inkomsten
Rapporteer

Wat was het grootste probleem van de monarchen?

dat ze niets konden doen zonder de toestemming van de adel
Rapporteer

welke landen waren monarchieën?

Spanje, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Rusland en Pruisen.

Rapporteer

Wie was Frederik Willem I ?

een Pruisische koning die een heel groot en succes vol leger  heeft gemaakt daarom werd hij de Soldaten koning genoemd
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart