De industriele revolutie - Leven in industriesteden

21 belangrijke vragen over De industriele revolutie - Leven in industriesteden

Hoe waren de leefomstandigheden?D

De leefomstandigheden waren beroerd

Rapporteer

waarom was er na 1760 een grote urbanisatie trek?

door de grote landbouw bedrijven was er op het platteland erg weinig werk.

Rapporteer

Hoe kwamen de arbeiders in de steden aan een huis?

Sommige fabrikanten kochten zelf de tuinen van bestaande huizen op om ze vol te bouwen met goedkope huisjes.
Rapporteer

waarom gingen de arbeiders dicht bij de fabrieken wonen?

het was noodzakelijk de huizen waren goedkoop en openbaar bestond nog niet.

Rapporteer

wat waren de leefomstandigheden rond 1800 en waarom?

er was weinig schoon drinkwater in de steden en er was geen riolering, want dit koste veel geld en dat was er niet.

Rapporteer

Hoe woonden de arbeiders

de huizen waren klein en van slechte kwaliteit, arbeiders die in het centrum van de stad woonden moesten die huizen met andere gezinnen delen. er was vaak niet meer dan 2 kamertjes en geen eigen toilet.
Rapporteer

Hoe waren de leefomstandigheden van de arbeiders in de steden?

1. Ze woonden dicht bij fabrieken door geen openbaar vervoer
2. Huizen waren klein en slechte kwaliteit
3. Huizen in het centrum werden verdeeld tussen arbeiders.
4. Vaak niet meer dan 2 kamers en een toilet
5. geen schoondrinkwater
6. afval op straat
7. slechte hygiëne dus vele doodden
Rapporteer

wat waren epidemieën en hoe konden ze ontstaan? 

het waren ziektes die makkelijk en snel verspreiden, deze konden snel verspreiden door de slechte hygiëne en de dichte bevolking

Rapporteer

wie deden aan liefdadigheid en wat deden deze dan?

de kerk en een klein deel van de rijke lui, deze gaven soms gratis voedsel aan de armen

Rapporteer

Waardoor was de gemiddelde levensverwachting in de steden erg laag

1. zuigelingensterfte
2. ziekten als cholera
Rapporteer

Wat waren de leefomstandigheden van de rijken?

1. wonen in buitenwijken
2. ruime huizen
3. fraaie tuinen
4. landhuizen
Rapporteer

Welke maatregelen werden er genomen om de leefomstandigheden te verbeteren

er kwamen waterleidingen en riolering waardoor de uitbraak van besmettelijke ziektes aanzienlijk verminderde. er kwamen scholen. beter openbaar vervoer zodat de arbeiders ook verder weg konden wonen
Rapporteer

Hoe hielpen sommige landeigenaren de arbeiders?

1. verdelen van gratis voedsel
2. weduwen helpen
Rapporteer

Hoe werden er aan het einde van de 19e eeuw de leefomstandigheden verbeterd?

1. waterleiding en riolering
2. scholen gesticht
3. meer geld voor politie agenten 
4. beter openbaar vervoer
5. arbeider verder van werk wonen
Rapporteer

Waar zorgde de komst van industrie voor

Dat veel mensen van het platteland naar de stad gingen en de hoeveelheid werk in landbouw liep terug en fabrieken zochten nu juist werknemers
Rapporteer

Waarom gingen de nieuwkomers in de stad win arbeidswijken wonen

Dat was noodzakelijk , omdat er in het begin nog geen openbaar vervoer
Rapporteer

Waardoor ontstonden epidemieën en stierven er veel baby's??

Want de leefomstandigheden in de arbeiderswijken waren beroerd; de hygiëne was heel erg slecht. Daardoor braken er epidemieën uit.

Rapporteer

Wat waren de leefomstandigheden in binnenstad en  arbeidswijken

Er was geen schoon water , er was geen schone lucht , de grachten en de straten waren vol met afval , de beerputten waren vol met afval .
Rapporteer

Hoe noemen we een uitbraak ziekte die besmettelijk is en veel slachtoffers maakt

Een epidemie
Rapporteer

Hoe zorgden de Kerk en de hogere klassen voor de lagere klassen?

Via liefdadigheid, ze gaven geld en voedsel aan de lagere klasssen.

Rapporteer

Hoe kwam er een einde aan deze beroerde omstandigheden?

Aan het einde van de 19e eeuw zag de overheid hoe slecht het ging en probeerden ze de leefomstandigheden  te verbeteren door waterleidingen en riolering aan te leggen. Verder werden er scholen aangelegd, er werden politieagenten aangesteld en er kwam meer openbaar vervoer.

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart