De tijd van de regenten en vorsten - Een bestuur zonder vorst

17 belangrijke vragen over De tijd van de regenten en vorsten - Een bestuur zonder vorst

Hoe ontstond de ruzie tussen prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt?

Omdat prins Maurits afhankelijk van de beslissingen van Van Oldenbarnevelt
Rapporteer

wanneer waren er een aantal gewesten in opstand gekomen tegen de spaanse koning?Wat is de naam van deze koning?

in 1568, Filips de tweede

Rapporteer

Wanneer werd johan van oldenbarnevelt onthoofd?

op 13 mei 1619

Rapporteer

Wie was de baas in nederland voor 1588

de spaanse koning Filliphs 2

Rapporteer

Wat zijn de gewestelijke staten

het bestuur van een gewest in de rep. met vertegenwoordigers van de steden en het platteland; zij benoemden afgevaardigden naar de staten genraal
Rapporteer

Wie was prins maurits?

stadhouder van holland en zeeland en de zoon van willem van oranje
Rapporteer

wat deed de hoogste ambtenaar van holland?

die was een soort minister van buitenlandse zaken van de republiek. Deze kwam uit holland omdat Holland rijk was en veel geld betaalde aan leger en vloot.

Rapporteer

Wie zaten er in de gewestelijke staten?

vertegenwoordigers van de steden en van het platteland
Rapporteer

Wat is de staten generaal 

de staten generaal word gevormd door vertegenwoordigers van alle gewesten
Rapporteer

over welke zaken beslisten/bestuurden de gewesten samen?

zij namen besluiten over de buitenlandse politiek en defensie.

ook bestuurden zij samen de generaliteitslanden.

Rapporteer

hoe besloten de gewesten de zaken?

de vertegenwoordigers van de gewesten kwamen bijeen in de Staten-Generaal in Den Haag. Elk gewest had 1 stem.

Rapporteer

Hoe besloten de gewesten over de generaliteitslanden?

Van elk gewest zat er 1 vertegenwoordiger in de Staten Generaal in Den haag,Zij moesten beslissen over verschillende landen.

Rapporteer

Wie hadden veel macht in Holland?

Minister van buitenlandse zaken van de republiek, ook wel raadspensionaris genoemt. En de stadshouder van holland, opperbevelhebber van leger en vloot.

Rapporteer

Stencil paragraaf 4 -----> wie was de opvolger van Karel V ?

Filips II
Rapporteer

Wat werd in 1618 georganiseerd

door de staten generaal werd een kerkvergadering georganiseerd waarin een aantal belangrijke godsdienstige zaken werd besproken
Rapporteer

Wie gaf opdracht om een nieuwe bijbelvertaling te maken

de staten generaal, en de statenbijbel was in 1637 af
Rapporteer

Waarom waren er veel onderdanen ontevreden over het bestuur van Filips II ? noem 2 redenen

- edelen en machtige burgers waren TEGEN centralisatie van het bestuur
- de invoering van belasting ging hun veel geld kosten
- veel mensen waren TEGEN de kettervervolgingen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart