Samenvatting: Memo Geschiedenis Voor De Bovenbouw Vwo - Examenkatern Historische Contexten | 9789034541932 | Eelco Beukers, et al

Samenvatting: Memo Geschiedenis Voor De Bovenbouw Vwo - Examenkatern Historische Contexten | 9789034541932 | Eelco Beukers, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van MEMO geschiedenis voor de bovenbouw VWO - examenkatern historische contexten | 9789034541932 | Eelco Beukers, Geertje Dekkers, Eleonoor Geenen, Judith Tadema

 • 1 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1515-1648)

  Dit is een preview. Er zijn 91 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Door welke 2 dreigingen werd het rijk van Karel V bedreigd?

  Aan de oostkant door het Osmaanse (Turkse) rijk en in centraal-Europa door de Reformatie die tot oorlogen leidde.
 • Wat verklaarde de sterke positie van steden aan het begin van de 16e eeuw?

  Door belastingen te betalen in ruil voor privileges mochten veel steden op gegeven moment hun eigen rechtspraak mochten regelen en verdedigingsmuren mochten bouwen.
 • Wat gebeurde er allemaal met Luther na de 95 stelling in 1517? 

  Karel werd boos: Gevolg 
  Rijksdag te worms, Luther banvloek, Reformatie krijgt voor in Duitsland, Het calvinisme in Nederland.
 • Waarom zorgden de raden van Karel voor onvrede onder burgers en edellieden?

  Edellieden zagen ambtenaren langzaam hun macht inpikken, en burgers voelden dat hun rechten en vrijheden werden aangetast.
 • Waarom was 1566 een belangrijk jaar? 

  Smeekschrift, beeldenstorm, Reactie Filips de 2de, Alva komt met strengere vervolgingen.
 • Waardoor kon het protestantisme zich zo snel verspreiden?

  Luther had de Bijbel in volkstaal vertaald, en door de uitvinding van de drukpers in de 15e eeuw, kon deze nu razendsnel verspreid worden.
 • Wat zijn de verschillen tussen het lutheranisme en het calvinisme?

  L: Je komt in de hemel door berouw te tonen
  C: Je bent voorbestemd voor hemel of hel
  L: Vorst is hoofd vd kerk, mag niet in opstand komen
  C: Geen kerkhoofd, gemeente bestuurt zichzelf. Verzet tegen vorst mag
  L: 3 sacramenten: doop, biecht en avondmaal
  C: 2 sacramenten: doop en avondmaal
  L: Kerk mag alleen begonnen worden met instemming vorst
  C: Kerk mag zonder toestemming vorst begonnen worden
 • Waarom was er nog steeds in 1555 geen sprake van godsdienstvrijheid in het Duitse Rijk?

  Koningen mochten wel bepalen welk geloof zij aanhingen, maar de inwoners van hun deel moesten dat dan wel volgen.
 • Wie gaf Filips II de schuld van de beeldenstorm?

  De adel van de Nederlanden. Hij vond dat zij te veel hadden aangedrongen op een milde opstelling, terwijl hij de ketters gewoon had willen blijven vervolgen.
 • Waarom keerde Willem van Oranje zich tegen Filips II?

  - Hij was tegen de kettervervolgingen
  - Hij vond dat Filips te veel macht naar zich toetrok en oude privileges aantastte

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart