De klassieke oudheid - Het hellenisme

9 belangrijke vragen over De klassieke oudheid - Het hellenisme

Waardoor kon Alexander in een korte tijd zo'n groot gebied veroveren?

- Door zijn persoonlijke eigenschappen en militaire inzicht. (doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, wispelturig, strategisch)
- Hij speelde goed in op de tradities in de landen waarover hij regeerde.
- Hij streefde naar een gemengde elite
- Hij stichtte op strategische plekken nieuwe steden. Soldaten vermengden zich met de lokale vrouwen.
Rapporteer

Waardoor kon Alexander in een korte tijd zo'n groot gebied veroveren en zijn macht handhaven?

- Door zijn persoonlijke eigenschappen (doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen, militair inzicht. Onvoorspelbaar -> vrees -> loyaliteit)

- Hij speelde goed in op de tradities en gewoonten in de landen waarover hij regeerde.
- Hij streefde naar een gemengde elite, zo vielen gebieden minder snel uit elkaar.
Rapporteer

Wat gebeurde er met Alexander zijn rijk na zijn dood in 323 v.C.?

Er was geen erfopvolging -> zijn generaals voeren strijd om de macht, zo ontstaan er diadochenrijken in Egypte, Azië en Europa en zo verspreid de Griekse cultuur zich over de gehele veroverde gebieden (door bijv migratie van Grieken naar het oosten en stichting van steden). Vermengen Griekse cultuur met oostelijke cultuur: Hellenisme
Rapporteer

Wat waren de drie verklaringen voor Alexander de Grote's succes?

- Militair inzicht en persoonlijke eigenschappen: Hij had een grenzeloos geloof in zichzelf, en was een groot strateeg. Door zijn wispelturigheid was hij onvoorspelbaar.
- Hij speelde goed in op lokale gewoonten in de landen waarin hij regeerde. Ook liet hij zijn vertrouwelingen provincies van zijn rijk besturen.
- Hij streefde doelbewust naar een gemengde elite. Hij deed dit door op strategische plekken steden te bouwen om daar zijn soldaten zich te laten vermengen met de lokale bevolking.
Rapporteer

Hoe heet de Griekse beschaving die ontstond na de dood van Alexander en tijdens zijn heerschappij?

Het hellenisme.
Rapporteer

Door de verspreiding van de Griekse cultuur in het Perzische rijk ontstonden er Griekse bestuursorganen. Waarin verschilde het bestuur met het bestuur van de oude, Griekse poleis?

In het Perzische rijk was e sprake van een oligarchie in plaats van een democratie. De volksvergaderingen bleven wel bestaan, maar mochten alleen nog maar beslissingen nemen waar de elite het mee eens was.
Rapporteer

Wat waren 3 politieke en culturele veranderingen als gevolg van het hellenisme?

Politieke veranderingen
 • Grieks als bestuurstaal
 • Griekse bestuursorganen werden in het leven geroepen -> steden werden niet democratisch. Maar wel vaak één heerser en regering met mannen uit betere standen: oligarchie.
 • Steden moesten wel zichzelf besturen (-> poleis), kregen volksvergaderingen, maar waren niet volledig autonoom.
Culturele veranderingen
 • Grieks stedenbouw, rechthoekig statenplan, theaters, gymnasia
 • Griekse godsdienst (godenwereld, tempels)
 • Grieks beeldende kunst (beeldhouwwerk en schilderingen), perfecte weergave van anatomie.


Omgekeerde beïnvloeding in mindere maten.
Rapporteer

Wat gebeurde er met Alexander de Grote's rijk na zijn dood?

Alexanders generaals veroverden in verscheidene burgeroorlogen grote delen van het rijk. Zo ontstonden koninkrijken onder Griekstalige heersers, die ook wel Diadochen heetten. Hierdoor raakte de Griekse cultuur, ook wel het Hellenisme genoemd, verspreid over heel de wereld.
Rapporteer

How zag je dat de Griekse beschaving weid verspreid werd?

- Door de beeldende kunst
- Steden kregen een Grieks uiterlijk (theaters, gymnasia, tempels)
- In het Perzische rijk werd Grieks geïntroduceerd als bestuurstaal.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart