Europa wereld na 1989 - Naar een nieuwe wereldorde

6 belangrijke vragen over Europa wereld na 1989 - Naar een nieuwe wereldorde

Wat waren de gevolgen van het uiteenvallen voor de Sovjet-Unie voor het nieuwe Rusland?

Rusland groeide onder de democratisch verkozen president Boris Jeltsin uit tot een kapitalistisch land waarin er grote ongelijkheid bestond tussen rijk en arm.
Rapporteer

Wat was het gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op de oostbloklanden?

- De een sloot zich aan bij de Europese samenwerking
- De ander ontwikkelde zich tot een autoritair regime
- Bij anderen ontstonden er burgeroorlogen vanwege nationalistische gevoelens en cultuurconflicten
Rapporteer

Wat gebeurde er in Joegoslavië na het einde van de Sovjet-Unie?

Verschillende bevolkingsgroepen scheidden zich af in deelrepublieken, waardoor er een hevige burgeroorlog ontstond. De VN probeerde tevergeefs in te grijpen; Servische troepen waren verantwoordelijk voor de grootste volkerenmoord sinds de tweede wereldoorlog ondanks het ingrijpen van Nederlandse troepen.
Rapporteer

Wat zijn de drie voornaamste gevolgen als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie voor West-Europa?

- de Verenigde Staten hebben als enige de verantwoordelijkheid als politieagent van de wereld
- De NAVO richtte zich in plaats van het in toom houden van het communisme op het beëindigen van internationale conflicten
- Duitsland groeit uit tot een van de belangrijkste economische en politieke machten
Rapporteer

Wat waren de vier voornaamste oorzaken voor de toenemende spanning tussen Europa en de Islam?

- dekolonisatie in het Midden-Oosten
- Succesvol Islamitisch verzet tegen Europees gezag; het verdrijven van de Sjah in Iran in 1979 bijvoorbeeld
- Het verdrijven van de Palestijnen in Israël
- De bemoeienis van grootmachten in het Midden-Oosten, wat voor veel instabiliteit zorgde.
Rapporteer

Wat was het gevolg van de dekolonisatie in het Midden-Oosten voor de landen in deze regio?

Door het einde van de Koude Oorlog kwam er ook een eind aan westerse ideologieën zoals socialisme en communisme. Deze werden veelal geassocieerd met dictaturen, en mensen richtten zich dusdanig op de Islam voor hoop.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart