Spijsvertering - Practicum - Inleiding

11 belangrijke vragen over Spijsvertering - Practicum - Inleiding

Wat is muscularis mucosae?

Een dun laagje glad spierweefsel dat op de grens van mucosa en submucosa ligt
Rapporteer

Op welke 3 manieren wordt het contactoppervlak tussen darminhoud en darmeptiheel vergroot?

- Plicae circulares
- Darmvlokken of villi
- Microvilli
Rapporteer

Wat is plicae circulares?

De plooien van Kerckring; dit zijn dwars op de lengterichting staande grote plooien van de gehele mucosa plus een deel van de submucosa. In een dwarsdoorsnede van de dunne darm zijn ze niet waarneembaar
Rapporteer

Wat zijn darmvlokken of villi?

Dit zijn hoge vinger-vormige uitsulpingen van alleen het epitheel en de lamina propria
Rapporteer

Wat zijn de glandula intestinalis?

Vingervormige instulpingen op het epitheel in de lamina propria
Rapporteer

Wat voor een levensduur heeft het villus-epitheel?

Kort, wordt elke 2-3 dagen verniuewd
Rapporteer

Wat zijn de cellen van Paneth?

Vierde epitheelceltype dat afhankelijk van diersoort is, komen onderin de glandula intestinal voor. Het zijn kliercellen met grote apicaal-gelegen secretie granula die onderandere lysozym produceren; een enzym dat de celwand van sommige bacteriën aantast
Rapporteer

Wat heeft de aanwezigheid van de kitlijst tot gevolg?

Dat de opname van voedsingstoofen gecontroleerd via de entrocyt plaatsvindt
Rapporteer

Wat is de plexus submucosus?

Bevat zowel sonesorische axonen als mtorische axonen en perikay. Zitten ook speciale lymfecellen; de peyerse platen
Rapporteer

Wat vormt het darmzenuwstelsel?

De plexus submucosus en plexus mesentericus
Rapporteer

Waar is de muscularis externa verantwoordelijk voor?

Voor de darmperistaltiek en darmsegmentatie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart